107. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Ari Hyytinen: Saalistavaa luotonantoa (s. 377)

TIEDE JA TUTKIMUS
Panu Kalmi, Mikko Mäkinen, Derek Jones ja Takao Kato: Henkilöstön osallistumisen yleisyys ja vaikutukset suomalaisissa teollisuusyrityksissä (s. 380)
Marja-Liisa Halko ja Kaisa Hytönen: Poikkeavaa käyttäytymistä? (s. 392)

TALOUS JA POLITIIKKA
Juhana Vartiainen: Miksi ja miten Pohjolan työmarkkinainstituutiot muuttuvat? (s. 402)
Mika Arola: Valtion lainanotto ja kansainvälinen rahoitusjärjestelmä (s. 421)
Veli-Matti Mattila: Finanssialan sääntelyuudistusten taloudellisista vaikutuksista (s. 443)
Vesa Kanniainen: Hylkäysvirheiden tragedia: tulisiko yhteiskunnan tukea T&K-hankkeita? (s.461)

Tiedoksi
Nimityksiä (s. 474)
Palkittuja (s. 474)
Kansantaloustieteestä taloustiede myös Jyväskylässä ja Tampereella (s. 474)

Hyväksyttyjä opinnäytteitä

Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/2011