106. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Otto Toivanen: Taloustieteen jatko-opintojen kipupisteistä (s. 353)

TIEDE JA TUTKIMUS
Osmo Forssell: Vienti Suomen kansantaloudessa vuosina 1990–2007 (s. 357)
Erkki Pihkala: Maahanmuuttajien kielellinen kohtaaminen (s. 374)
Matti Sarvimäki: Maahanmuuttajien kielellinen kohtaaminen: vastaus Pihkalalle (s. 377)

TALOUS JA POLITIIKKA
Rune Stenbacka: Yhteiskuntataloudellinen tehokkuus: toimialakohtaisen regulaation vai yleisen kilpailuvalvonnan kautta? (s. 379)
Pentti Pikkarainen: Keskuspankkien likviditeettioperaatiot rahoitusmarkkina- ja talouskriisin aikana: havaintoja, pohdintoja ja kysymyksiä (s. 385)
Ilkka Kajaste: Rahaliitosta talousliitoksi (s. 403)
Panu Poutvaara: Asevelvollisuuden taloudelliset vaikutukset (s. 413)
Juha Honkatukia: Asevelvollisuuden kansantaloudelliset vaikutukset (s. 418)

EKONOMISTIT JA YHTEISKUNTA
Ari Hyytinen ja Otto Toivanen: Tutkimuksen hyödyntäminen poliittisessa päätöksenteossa (s. 426)

Kirjallisuutta
Paavo Okko: Arvot syntyvät entistä enemmän immateriaalisesta (s. 437)
Tuomas Larjavaara: Ennustuksesta jälkiviisauteen (s. 440)

Tiedoksi
Nimityksiä (s. 443)
Palkittuja (s. 444)
VATT 20 vuotta (s. 444)
KAK-uutisia (s. 445)

Hyväksyttyjä opinnäytteitä (s. 446)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/2010