105. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Otto Toivanen: Naiset ja akateeminen taloustiede (s. 391)

TIEDE JA TUTKIMUS
Jouko Vilmunen: Talouskriisi ja makrotaloustieteen haasteet (s. 395)
Markku Lanne: Ennustajien tappiofunktiot ja BKT-ennusteiden rationaalisuus (s. 416)
Markku Lanne ja Henri Nyberg: Suomen kansantalouden suhdanneindeksi (s. 422)
Eero Siljander: Terveydenhuoltojärjestelmien ja terveydenhuoltomenojen yhteys: raamibudjetoinnin ja palvelumaksujärjestelmän taloudellisia vaikutusarvioita (s. 433)

TALOUS JA POLITIIKKA
Lauri Hetemäki: Metsäalan luova tuho (s. 450)
Juha Tervala: Suomi ja talouspolitiikka rahoituskriisissä (s. 458)
Seppo Ikäheimo: Yritysjohdon palkitsemisen puitteet, rajoitteet ja kipupisteet (s. 476)

EKONOMISTIT JA YHTEISKUNTA
Väitöksiä
Olli Kauppi: Vesivoima ja kilpailuongelmat pohjoismaisella sähkömarkkinalla (s. 485)
Helinä Laakkonen: Esseitä makrotalouden uutisten vaikutuksista valuuttakurssien volatiliteettiin (s. 491)
Eero Lehto: Tutkimuksia yrityskaupoista ja innovaatiomarkkinoista (s. 496)

Kirjallisuutta
Pekka Sauramo: Mikä on tasetaantuma? (s. 500)

Tiedoksi
Nimityksiä (s. 504)
Taloustieteen Nobelin palkinto (s. 504)
John Bates Clark -mitali (s. 505)
Eino H. Laurila -kansantulomitali (s. 505)
Seuraavat Kansantaloustieteen päivät Tampereella (s. 505)
Jalkapallon mestaruus Lappeenrantaan (s. 506)
Korjaus Kansantaloudellisen aikakauskirjan numeroon 3/2009 (s. 506)

Hyväksyttyjä opinnäytteitä (s. 507)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/2009