104. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Pentti Pikkarainen: Rahoitusmarkkinoiden kriisi paljastanut monia ongelmia kannustimissa (s. 379)

TIEDE JA TUTKIMUS
Hannu Vartiainen: Onko taloustiede ihmistiede? (s. 382)
Sanna Tenhunen: Kannustimet ja riskit eläketurvassa – taloustieteen näkökulma (s. 388)

TALOUS JA POLITIIKKA
Tuomas Saarenheimo: Valuuttarahasto etsii identiteettiä (s. 405)
Jari Hyvärinen: Globaali tuotannonjako – toimialojen ulospäin suuntautuneisuus ja teknologiaintensiivisyys (s. 419)
Sakari Uimonen: Infrastruktuuripääomia ei pitäisi mitata kuten yksityisiä pääomia (s. 433)
Jari Kauppila: Yksityisrahoitus liikenneinfrastruktuurihankkeissa (s. 442)
Jussi Ahokas: Julkisen talouden alueellinen merkitys Suomessa 2000-luvulla (s. 451)
Jaana Kurjenoja: Malliperheitä vai verorakennetta? (s. 462)

EKONOMISTIT JA YHTEISKUNTA
Pertti Haaparanta: Paul Krugman ja kauppamatkustajan elämä (s. 464)

Väitöksiä
Sami Napari: Tutkimuksia sukupuolten välisistä palkkaeroista suomalaisilla työmarkkinoilla (s. 470)
Lien Nguyen: Hammashoitopalvelujen käyttö, suunterveyden tuotanto ja oikeudenmukaisuus hammashoitopalvelujen käytössä (s. 475)
Timo Seppälä: Tutkimuksia varallisuuden ja terveyden elinkaarisuunnittelun aikaepäjohdonmukaisuuksista: behavioristisen taloustieteen lähestymistapa (s. 479)

Tiedoksi
Nimityksiä (s. 485)
Uusi perusoppikirja (s. 485)

Hyväksyttyjä opinnäytteitä (s. 486)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/2008