103. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Otto Toivanen: Innovaatioyliopisto ja taloustiede (s. 407)

TIEDE JA TUTKIMUS
Marja-Liisa Halko ja Topi Miettinen: Kohti kuvailevaa talousteoriaa (s. 409)
Markku Lanne: Taloustilastojen merkitys empiiriselle makrotaloudelliselle tutkimukselle ja makrotaloudelle (s. 424)

TALOUS JA POLITIIKKA
Timo Tyrväinen: Suomen kasvuluvut arvontakoneesta? (s. 431)
Jaakko Kiander: Liikkumavara ja kestävyysvaje (s. 437)
Paavo Okko: Globalisaation tulkinnan uusi paradigma – toimintojen välinen
kilpailu
(s. 449)
Petri Lehto: Hyödykemarkkinoiden sääntelypuitteiden kilpailukyky Suomessa OECD:n sääntelyindikaattoreiden valossa (s. 458)
Mika Pajarinen, Petri Rouvinen ja Pekka Ylä-Anttila: Verokannustimet innovaatiopolitiikan välineenä (s. 484)
Ilkka Niemi: Mikä pankkikriisi? (s. 495)

EKONOMISTIT JA YHTEISKUNTA
Hannu Vartiainen: Taloustieteen vuoden 2007 Nobel-palkinto mekanismien suunnittelun teorian kehittäjille (s. 498)

Väitöksiä
Teemu Haukioja: Kestävä kehitys ja talouskasvu markkinataloudessa (s. 503)
Sanna-Mari Hynninen: Kohtaanto paikallisilla työmarkkinoilla Suomessa (s. 507)
Timo Tohmo: Suomen aluerakenne: Sijaintirakenteet ja alueellinen vaikuttavuus (s. 511)

Kirjallisuutta
Timo Kekkonen: Taloustieteestä apua innovaatiopolitiikkaan? (s. 517)
Antti Kauhanen: Yhdysvaltain poikkeukselliset työmarkkinat (s. 520)

Tiedoksi
Nimityksiä (s. 523)
Palkittuja (s. 523)
Aikakauskirjan verkkosivuja kehitetään (s. 523)
Yrjö Jahnsson -luennot (s. 524)
Taloustieteen Nobel-palkinto (s. 524)
VATT arvioitiin (s. 525)
Suomalainen Tiedeakatemia 100 vuotta (s. 526)

Hyväksyttyjä opinnäytteitä (s. 527)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/2007