102. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Mikko Leppämäki: Pohdintaa yksityisyydestä ja henkilökohtaisen informaation käytöstä (s. 447)

TIEDE JA TUTKIMUS
Juha Kilponen ja Antti Ripatti: Suomen Pankin dynaaminen yleisen tasapainon malli (Aino) ja reaalisten suhdannevaihteluiden teoria (s. 451)
Panu Kalmi ja Antti Kauhanen: Henkilöstön taloustiede (s. 465)

TALOUS JA POLITIIKKA
Timo Korkeamäki, Elina Rainio ja Tuomas Takalo: Suomen osakeyhtiölaki ja sen uudistus: vaikutuksia sijoittajansuojaan
(s. 483)
Sampo Alhonsuo, Jarmo Pesola ja Mervi Toivanen: Rahoitussektori murroksessa (s. 497)
Matti Tuomala: Perintöverotuksesta (s. 511)
Hannu Piekkola: Verotuksen keventäminen parantaa työllisyyttä (s. 517)

EKONOMISTIT JA YHTEISKUNTA
Erkki Mäentakanen: Adam Smith ja ”näkymätön käsi” (s. 527)

Väitöksiä
Topi Miettinen: Tutkimuksia Nash-tasapainosta, oppimisesta ja viestinnästä (s. 536)
Saara Pekkarinen: Tutkimus liikkumisvalintoihin ja kysyntään vaikuttavista tekijöistä (s. 540)
Jukka Railavo: Tutkimuksia finanssipolitiikan säännöistä (s. 544)

Kirjallisuutta
Juha Honkatukia: Kuinka kannattavaa ilmastonmuutoksen torjunta on? (s. 547)
Hannu Tanninen: Lionel vai Tony? Keskustelua sosiaaliturvasta kanaalin molemmin puolin (s. 550)

Tiedoksi
Nimityksiä (s. 553)
Aikakauskirjan toimituksessa muutoksia (s. 553)
Taloustieteen Nobel-palkinto Edmund Phelpsille (s. 553)
ETLA täytti vuosia (s. 554)
Suomen Akatemia myönsi tutkimusapurahoja (s. 554)
Suomen Akatemian Valta Suomessa -tutkimushankkeet valittiin (s. 554)
Professori Tito Boeri puhui yhdistyksen tilaisuudessa (s. 554)
Tieteen Päivien 2007 teemana on ”Rajalla” (s. 555)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/2006