101. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Otto Toivanen: Julkisen sektorin toimenpiteiden vaikutusten arviointi – haaste myös taloustieteilijöille (s. 417)

IN MEMORIAM
Seppo Laaksonen: Indeksiteorian ja -käytännön uranuurtaja Vieno Rajaoja kuollut (s. 419)

ARTIKKELEITA
Jukka Pirttilä ja Roope Uusitalo: Veronalennukset vähentävät verotuloja (s. 421)
Ari Hyytinen, Mika Pajarinen ja Petri Rouvinen: Millaisia ovat uudet kasvuyrittäjät ja heidän yrityksensä? (s. 432)
Vesa Muttilainen: Kotitaloussektorin velkaantuminen EU-maissa 2000-luvun alussa (s. 447)
Jutta Järvelin, Jan Klavus, Markku Pekurinen ja Hennamari Mikkola: Terveystili terveydenhuollon rahoituksessa (s. 458)
Arto Kokkinen ja Faiz Alsuhail: Aikasarjan ARIMA-mallipohjaisesta kausitasoituksesta (s. 469)

ESITELMIÄ
Raija Volk: Palveluiden alueellinen tarjonta ja tuottavuus (s. 484)
Aki Koponen: Katsaus palvelualojen kilpailuun Suomessa (s. 495)
Juha Kilponen: Palvelualojen kehitys, tuottavuus ja kilpailu (s. 509)
Markku Stenborg: Kommentteja Palvelualojen tuottavuus ja kilpailu -projektista (s. 512)

KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA
Heikki Lankinen: Toisin kuin valtioneuvoston selvitys väittää: Suomen hotelli- ja ravintola-alan työn tuottavuus kestää vertailun
(s. 518)
Pekka Sinko ja Vesa Vihriälä: Kestääkö sittenkään? Kommentti Heikki Lankisen Valtioneuvoston kanslian palveluselvitystä koskevaan kirjoitukseen (s. 523)

VÄITÖKSIÄ
Atso Andersén: Tutkimus eurooppalaisten pörssien kilpailusta ja osakekaupankäyntipalveluiden hinnoittelusta (s. 526)
Anna-Leena Asikainen: Esseitä puoluekannatuksen ja talouden välisestä yhteydestä (s. 531)
Sami Yläoutinen: Finanssipolitiikan kehikkojen kehittyminen ja toiminta Keski- ja Itä-Euroopan maissa (s. 535)

KIRJA-ARVOSTELUJA
Hannu Tanninen: Suomen työmarkkinamallista ja vähän enemmän eurooppalaisestakin (s. 541)
Outi Uusitalo: Kuluttajaekonomia – kotitalous ja kulutus (s. 545)
Mika Widgrén: Sitoutuminen kannattaa (s. 548)

LYHYESTI
Nimityksiä (s. 551)
Palkittuja (s. 551)

TIEDOKSI
Hyväksyttyjä opinnäytteitä (s. 552)
Julkaisuja (s. 556)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/2005