100. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Hannu Vartiainen: Terve ja epäterve kilpailu (s. 343)

ARTIKKELEITA
Mika Lindén: Vuoden 2004 alkoholiverotuksen muutoksen kulutusennusteet vuosille 2004–2012 (s. 346)
Jukka Jalava ja Matti Pohjola: Työn tuottavuus Suomessa vuosina 1900–2003 ja sen kasvuprojektioita vuosille 2004–2030
(s. 355)
Saara Ainali: Palvelut alueiden rakenteessa ja kehityksessä (s. 371)
Mika Widgrén ja Pekka Sulamaa: Aasian regionalismi vs. globaali vapaakauppa: simulointitutkimus taloudellisista vaikutuksista (s. 385)
Heikki A. Loikkanen ja Ilkka Susiluoto: T&K-menojen vaikutus seutukuntien taloudelliseen suorituskykyyn vuosina 1997–1999
(s. 409)
Hannu Tanninen: Sosiaalinen korporatismi ja talouden toimintakyky (s. 424)
Jan Klavus, Markku Pekurinen, Jutta Järvelin ja Hennamari Mikkola: Asiakasmaksut terveydenhuollon rahoituksessa (s. 440)

KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA
Tatu Hirvonen: Onnellisuus – onko kansantaloustieteellä mitään sanottavaa? (s. 457)
Matti Virén: Kuka arvonlisäveron todella maksaa? (s. 462)

VÄITÖKSIÄ
Raine Hermans: Esseitä biotekniikka-alan kasvunäkymistä (s. 471)
Anssi Keinänen: Empiirisen rikostaloustieteellisen tutkimuksen haasteita (s. 474)
Pekka Lauri: Henkinen pääoma, dynaaminen tehottomuus ja taloudellinen kasvu (s. 480)
Pekka Sinko: Väitöskirja työn verotuksesta ja työttömyysturvasta (s. 484)
Jari Viitanen: Esseitä intertemporaalisesta kulutuskäyttäytymisestä Suomessa (s. 489)

KIRJA-ARVOSTELUJA
Mikko Puhakka: Kilpailuoikeutta ja kilpailun taloustiedettä (s. 495)
Iikko B. Voipio: Lumiukkojen maa (s. 498)

LYHYESTI
XXVII Kansantaloustieteen päivät (s. 500)
Teemailtapäivä ”Tuottavuus, kilpailu ja integraatio” (s. 500)
Nimitysuutisia (s. 500)
Suomen Pankin historiasta kirjoitetaan kirja (s. 500)

TIEDOKSI
Opinnäytteitä (s. 501)
Julkaisuja (s. 501)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/2004