96. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Mika Widgrén: Unionin harharetket (s. 479)

ESITELMIÄ
Seija Parviainen (toim.): Talouspolitiikkakeskustelu – virikettä vai viihdettä? (s. 482)
Suvi-Anne Siimes: Talouspolitiikan eväitä ja elämyksiä (s. 495)
Sinikka Salo: Rahapolitiikan eväät tulevaisuuteen (s. 500)

ARTIKKELEITA
Petri Böckerman ja Mika Malinranta: Työpaikka- ja työntekijävirtojen alueellinen rakenne suomalaisilla työmarkkinoilla (s. 506)
Saija Kaukonen ja Matti Virén: Finanssipolitiikan karu arki – Valtiovarainministerien esitelmät ja lehtien kommentit 1970–1996 (s. 516)
Matti Sihto ja Mikko Myskylä: Erilaisia työttömiä erilaisissa tilastoissa (s. 539)
Sinimaaria Ranki: Euron kurssi ja kuluttajahinnat (s. 551) 

KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA
Ilpo Suoniemi: Taloustieteen Nobelin muistopalkinto 2000 James Heckmanille ja Daniel McFaddenille (s. 561)
Mikko Puhakka: Makrotalousteorian piirteitä (s. 565) 

VÄITÖKSIÄ
Sari Pekkala: Alueellinen konvergenssi ja muuttoliike Suomessa 1960–95 (s. 579)
John. H.L. Dewhurst: Väitöskirja alueellisesta kasvusta ja muuttoliikkeestä (s. 581)
Matti Kukkonen: Pääomavoittojen verotus ja omaisuusrealisoinnit: empiirisiä tuloksia suomalaisella paneeliaineistolla (s. 582)
Erkki Koskela: Väitöskirja pääomavoittojen verotuksesta ja omaisuuden realisoinneista (s. 585)
Tapani Kovalainen: Esseitä hyödykemarkkinoiden epätäydellisyydestä ja työn kysynnästä (s. 587)
Erkki Koskela ja Roope Uusitalo: Väitöskirja yritysten hinnoitteluvoimasta ja työn kysynnästä (s. 593)
Risto Ranki: Haltija vai haltija – Harri Holkerin hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta (s. 595)
Jaakko Kiander: Väitöskirja Holkerin hallituksen talouspolitiikasta (s. 598)
Martti Nyberg: Talouden ja politiikan vuorovaikutus Suomessa (s. 601)
Erkki Koskela: Väitöskirja äänestys- ja suosiofunktioista ja poliittisista suhdannevaihteluista (s. 605)
Marko Lindroos: Yhteistyö ja kiistat avomerikalastuksessa (s. 607)
Markku Ollikainen: Väitöskirja avomerikalastuksesta (s. 612) 

KIRJA-ARVOSTELUJA
Jussi Linnamo: Ekonomistit luonnontieteilijöiden kirjoissa (s. 615)
Jussi Linnamo: Tieteen vaiko talouspoliittisen keskustelun ja oppineisuuden historiaa (s. 617)
Leena Kerkelä: Voiko Venäjää selittää – siirtymän lyhyt historia (s. 624)
Hannu Tervo: Kasvua ja koheesiota Eurooppaan – oppi oikean (alue)politiikan lähteille (s. 617)
Ilkka Kajaste: ETLA EMUsta: federalismia ilman federaatiota (s. 631)

LYHYESTI
VATT täytti 10 vuotta (s. 635)
Kielitoimiston suosituksia (s. 636)
Kansantaloustieteen päivät (s. 638)
EALE-konferenssin esitelmien deadline 1.3.2001 (s. 638)
Nimitysuutisia (s. 638)

TIEDOKSI
Hyväksyttyjä opinnäytteitä (s. 639)
Julkaisuja (s. 642)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/2000