94. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Mika Widgrén: Uusi aikakaus kirjan (s. 329)

TEEMA: SEURAAVA VAALIKAUSI
Jukka Pekkarinen: Tavoitteena täystyöllisyys (s. 332)
Sirkka Autio ja Teemu Lehtinen: Verotuksen suunta vuosituhannen vaihtuessa (s. 351)
Matti Vanhanen: Työreformilla työ kannattamaan (s. 361)
Osmo Soininvaara: Perustulo – täystyöllisyyteen ilman köyhyyttä (s. 367)

ESITELMIÄ
Jouko Skinnari: Budjettiesitelmä (s. 376)
Pasi Holm: Kommentti budjettiesitelmään (s. 385)
Eeva Liljeblom: Kommentti budjettiesitelmään (s. 390)
Pertti Haaparanta: Finanssipolitiikka, inflaatio ja rahapolitiikka (s. 394)
Pentti Pikkarainen: Euroopan keskuspankin ja rahapolitiikan haasteet lähivuosina (s. 399)
Tarja Heinonen: Kommentti: Tiedottamisen rooli korostuu (s. 403)
Olli Castrén: Euroopan keskuspankin itsenäisyys ja tilivelvollisuus (s. 405)
Mika Widgrén: Kommentti: Laaja tilivelvollisuus parantaisi EKP:n toimintamahdollisuuksia (s. 410)
Pertti Haaparanta: Aasia kriisin vaikutukset Suomeen (s. 412)
Atso Andersèn: Japanin pankkikriisin tila (s. 424)
Paavo Suni: Kommentti: Mallit eivät huomioi odotuksia (s. 436)
Vesa Vihriälä: Kommentti: Onko Japanin kriisi erilainen (s. 440)
Jaakko Pehkonen: Työttömyys, työn taloustiede ja suomalaiset työmarkkinat (s. 445)

KIRJA-ARVOSTELUJA
Jaakko Kiander: Koiraa heiluttava häntä ja kirottu velka – selviääkö Suomi? (s. 451)
Iikko B. Voipio: Kriisi on mahdollisuus – talouden Titanic (s. 456)

LYHYESTI
Talouspolitiikan taustavaikuttajia (s. 460)
Ekonomisteja kirkon sijoituseettisinä asiantuntijoina (s. 462)
H.W.Sinn pitää Yrjö Jahnsson -luennot tammikuussa (s. 463)
EMU-luentosarja Helsingin yliopistolla (s. 463)
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto (s. 464)
Tutkimuslaitosten välistä yhteistyötä alueellisissa ennusteissa (s. 465)
Sanoma Osakeyhtiö kouluttaa taloustoimittajia (s. 465)
Ekonomisteille hyödyllisiä Internet-sivuja (s. 466)
Nimityksiä ja kuulumisia (s. 467)
Onnittelut viisikymppisille ekonomisteille (s. 469)
Kevyesti (s. 469)

TIEDOKSI
Tulevia tieteellisiä kokouksia (s. 472)
Julkaisuja (s. 473)
Hyväksyttyjä opinnäytteitä (s. 479)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/1998