91. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Jaakko Kiander: Mikä estää työttömyyden puolittumisen? (s. 505) 

HAASTATTELU
Paavo Okko: EU-Suomen taloustutkimuksen haasteista – Jaakko Hongon haastattelu (s. 508) 

TYÖMARKKINAT MURROKSESSA – KANSANTALOUDELLISEN YHDISTYKSEN 111-VUOTISJUHLASEMINAARI
Jaakko Pehkonen: Työttömyys ja työmarkkinoiden rakenteet: aktiivisen työvoimapolitiikan makrovaikutukset (s. 513)
Rita Asplund: Palkkaerot Suomessa ja muissa maissa (s. 525)
Reija Lilja: Toimihenkilöiden sisäisten työmarkkinoiden dynamiikka (s. 537)
Matti Pohjola: Kansantaloutemme kasvu- ja työllisyyskriisi: Toimiiko tulopolitiikka (s. 551)
Jaakko Kiander: Työttömyysturva ja työllisyys (s. 567) 

VÄITÖKSIÄ
Mika Lindén: Yksikköjuuritestit ja taloudelliset aikasarjat (s. 574)
Pekka Ilmakunnas: Yksikköjuuri vai ei, siinä pulma (s. 577)
Timo Tyrväinen: Korkeammat verot nostavat työvoimakustannuksia ja heikentävät työllisyyttä (s. 581)
Reija Lilja ja Pasi Holm: Väitöskirja palkanmuodostuksesta ja työllisyydestä (s. 586)
Hannu Piekkola: Kansainvälinen pääomatulojen verotus ja Euroopan integraatio (s. 586)
Vesa Kanniainen: Väitöskirja integraatiosta ja kansainvälisestä pääomatulojen verotuksesta (s. 596) 

ESITELMIÄ
Jouko Paunio: Teorioita ja ihmisiä – jäähyväisluento (s. 600)
Urpo Kivikari: Jättiläisestä juotteeksi – Suomen idänkaupan muuttuva rooli (s. 606)
Marja-Liisa Parjanne: Idänkauppako Suomen pelastaja? (s. 613)
Pekka Ylä-Anttila: Suomi ja lähialueet (s. 619)
Iiro Viinanen: Talouspolitiikka ja yrittäjyys (s. 623)
Seija Ilmakunnas: Kommentti: Talouspolitiikasta ja yrittäjyydestä (s. 629)
Raija Volk: Kommentti: Talouspolitiikka ja vuoden 1996 budjettiesitys (s. 633) 

KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA
Lauri Saarinen: Internet-palveluita taloustieteilijöille (s. 637)
Tapio Kähkönen: Suomalainen malli tutkijoiden ja päättäjien vuoropuheluun – kommentti Jukka Pekkariselle (s. 648)
Mikko Puhakka: Taloustieteen Nobel Robert Lucasille (s. 650) 

LYHYESTI
Kansantaloudellisen Yhdistyksen 111-vuotisjuhla oli onnistunut (s. 559)
Nimityksiä (s. 559) 

TIEDOKSI
Tulevia tieteellisiä kokouksia (s. 660)
Hyväksyttyjä opinnäytteitä (s. 661)
Kirjoittajat (s. 664)
Kansantaloudellinen aikakauskirja vuonna 1995 (s. 665)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/1995