90. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Osmo Forssell: Hyvinvointivaltioko? (s. 425) 

ARTIKKELEITA
Jouko Kajanoja: Haittaako vai edistääkö hyvinvointivaltio talouden tehokkuutta? (s. 427)
Matti Virén: Kannaako työnteko? Laskelmia sosiaaliturvan ja verotuksen vaikutuksesta
kotitalouksien käytettävissä oleviin tuloihin
(s. 440)
Anita Haataja: Tulonsiirtojärjestelmät ja mikrosimulaatiomallit (s. 458)
Pekka Ilmakunnas: Yritystuki taloustieteen näkökulmasta (s. 469)
Olli Tahvonen: Paternalismi, instituutiot ja moraali suomalaisessa ympäristökeskustelussa (s. 480)
Juha Tervonen: Talousveden laatuun liittyvät kuluttajapreferenssit, diskreetti valinta ja yhteiskunnallinen päätöksenteko (s. 490)
Jean-Jacques Laffont: Ympäristöriskien säätely ja vakuuttaminen (s. 503)
Martti Hetemäki: Suomen Pankin asema (s. 510) 

KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA
Klaus Kultti: Taloustieteen Nobel peliteorian kehittäjille (s. 520)
Martti Hetemäki: Pekkasen työryhmän raportti (s. 525)
Pekka Parkkinen: Sadantuhannen vuosiluokista suuriin ikäluokkiin (s. 531)
Jukka Pekkarinen: Vaikka sitten itsenäinen keskuspankki – mutta ei eristäytynyt (s. 537)
Kari Pihkala: Ansiosidonnaisen työttömyysturvan muutospaineista (s. 542)
Veikko Reinikainen: Kasvututkimus ja Suomen kriisi – jatkokeskustelua (s. 549) 

ESITELMIÄ
Iiro Viinanen: Talouspolitiikka ja vuoden 1995 budjettiesitys (s. 552)
Sinikka Salo: Kommentti: talouspolitiikka ja vuoden 1995 budjettiesitys (s. 558)
Jukka Pekkarinen: Kommentti: Talouspolitiikka ja vuoden 1995 budjettiesitys (s. 562)
Maria Schaumayer: EU-jäsenyys – pienen avotalouden näkökulma (s. 567)
Sixten Korkman: Suomen talouspolitiikka 1990-luvun Euroopassa (s. 571)
Timo Summa: Suomen talouspolitiikka 1990-luvun Euroopassa – yritysten toimintaympäristön muutos (s. 583) 

KIRJA-ARVOSTELUJA
Juhana Vartiainen: Isä Koiviston kylä (s. 586)
Mika Widgrén: Euroopan integraation seuraavat askeleet (s. 594) 

LYHYESTI (s. 599)
Nimityksiä
Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitoksella toimii tutkimuksen huippuyksikkö
Kuulumisia KAVAsta
Oikaisu
Talous ja sosiaalihistorian jatkokoulutusohjelma
Kutsu ekonomistien keskustelulistalle
Keskustelua hyvinvoinnista Sosiaalipoliittisessa Yhdistyksessä 

TIEDOKSI (s. 601) 

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ (s. 602) 

KIRJOITTAJAT (s. 607)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/1994