89. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Pertti Haaparanta: Luova tuho vai tuhottu luovuus (s. 447) 

ARTIKKELEITA
Seija Lainela ja Pekka Sutela: Baltian rahauudistukset (s. 449)
Risto Murto: Kuinka elää talletussuojan kanssa? (s. 467)
Jarmo Kontulainen ja Jouko Vilmunen: Näkökulma kolmesta arviosta Suomen talouskriisistä ja talouspolitiikasta (s. 478)
Reija Lilja ja Matti Pohjola: Helsingin kauppakorkeakoulun aineiden tehokkuusvertailu (s. 489)
Riku Huttunen: ETA kiristää valtion tukien valvontaa (s. 502) 

KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA
Riitta Hjerppe: Taloustieteen nobelit kliometrikoille (s. 509)
Pekka Mäkelä: Kuinka integraatio vaikuttaa talouden rakenteeseen (s. 515)
Jaana Kurjenoja: Naisten asema lama-Suomen työmarkkinoilla – mitä päättäjät voivat tehdä? (s. 521)
Tarja Heinonen: Millä keinoin yritykset investoimaan? (s. 525) 

ESITELMIÄ
Pentti Pikkarainen: Rahapolitiikan välitavoitteet, indikaattorit ja viritys (s. 528)
Urho Lempinen: Kannustimet ja valuuttakurssipolitiikka (s. 546)
Kirsi Sormunen: Suomen Pankin rahapolitiikka kelluvien kurssien regiimissä (s. 550)
Iiro Viinanen: Talouspolitiikka ja vuoden 1994 budjettiesitys (s. 553)
Jouko Paunio: Talouspolitiikalle on vaihtoehtoja – kommentti ministeri Viinaselle (s. 559)
Anne Brunila: Yksityisen sektorin velkakriisi: syitä, seurauksia ja tulevaisuudennäkymiä (s. 563)
Immo Pohjola: Yksityisen sektorin velkakriisi – kommentti Anne Brunilan puheenvuoroon (s. 574)
Timo Airaksinen: Ylivelkaantumisen opetukset (s. 577)
Vesa Vihriälä: Suomen pankkikriisi – mitä opimme ? (s. 581)
Jouko Ylä-Liedenpohja: Pankkikriisin opetukset pankkien valvonnalle – kommentti Vesa Vihriälälle (s. 590) 

KIRJA-ARVOSTELUJA
Sinikka Salo: Lukuelämys rahasta ja rahapolitiikasta (s. 593)
Pekka Mäkelä: Euroopan unionin talous- ja rahapolitiikka (s. 595)
Mikael Lindén: Uusia oppikirjoja työskentelyyn aikasarja-aineistoilla (s. 599) 

LYHYESTI (s. 604)
Kansntaloudellinen aikakauskirja 60 vuotta sitten
EALE kokoontui Maastrichtissa
Puheenvuoro naisekonomisteilla
SITRAn ekonomistikurssi 8. kerran 

TIEDOKSI (s. 607) 
Hyväksyttyjä opinnäytteitä, julkaistuja keskustelualoitteita ja tutkimuksia (s. 608)

ENGLISH SUMMARIES (s. 612) 

KIRJOITTAJAT (s. 614)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/1993