88. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Pertti Haaparanta: Kellu, kellu (s. 429) 

ARTIKKELEITA
Heikki Koskenkylä ja Johanna Pensala: Pohjoismaiden pankkikriisi ja viranomaisten tukitoimenpiteet (s. 431)
Mika Widgrén: Brysselin valta on pitkälle viety kansallinen kompromissi (s. 448)
Lauri Hetemäki: Katsaus tuotantoteorian viimeaikaiseen kirjallisuuteen: etäisyysfunktiot ja joustavat funktiomuodot (s. 458)
Visa Heinonen: Avoimen sektorin kilpailukyky – Suomen talouden pyhä lehmä: näkökohtia budjettiesitelmien
talouspoliittisesta retoriikasta
(s. 473)
Matti Virén: Tutkimus omaisuusrikollisuuden syistä Suomessa (s. 482)
Jaana Lehtilä: Työttömyyden muutoksilla pitkäaikaisvaikutuksia (s. 497)
Anders Kjellman ja Timo Välilä: Siirtymätalous ja riskipääoman tarve: tapaus Puola (s. 503) 

KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA
Teuvo Pohjolainen ja Mikko Puhakka: Suomen Pankin asema (s. 505)
Bengt Holmström, Seppo Honkapohja, Erkki Koskela ja Jouko Paunio: Taustanäkökohtia talouspoliittisen
muistiomme johdosta
(s. 515)
Pertti Haaparanta, Bengt Holmström, Seppo Honkapohja, Erkki Koskela ja Jouko Paunio: Ehdotus talouspoliittiseksi
ohjelmaksi
(s. 517)
Markku Kotilainen: Euroopan valuuttakurssijärjestelyt ja EY:n valuuttayhteistyön tulevaisuus (s. 522)
Beverly Kitching: Kokemuksia pankinpelastusoperaatiosta Yhdysvalloissa: Chicagon Continental Illinois Bankin
pelastus 1983–84
(s. 526)
Tuovi Allén, Visa Heinonen ja Mika Panzar: Isä tuo rahat kotiin ja äiti tuhlaa ne – retki suomalaiseen
talouspolitiikan retoriikkaan
(s. 528)
Juhana Vartiainen: Pääomanmuodostus korporatiivisessa taloudessa (s. 535)
Hilkka Taimio: Gary S. Becker – taloustieteen tutkimuskohteiden laajentaja (s. 539) 

ESITELMIÄ
Iiro Viinanen: Talouspolitiikka ja vuoden 1993 budjettiesitys (s. 545)
Matti Virén: Kommentti: talouspolitiikka ja vuoden 1993 budjettiesitys (s. 551)

KIRJA-ARVOSTELUJA
Hannu Salonen: Väitöskirja pääomanmuodostuksesta korporatiivisessa taloudessa (s. 556)
Matti Pohjola: Väitöskirja saastuttamisen kontrollin teoriasta (s. 558)
Pekka Ylä-Anttila: Teknologinen kehitys ja työelämän suhteet (s. 560)
Markku Ollikainen: Vihdoin selkeyttä Vuotos-vyyhteen (s. 562) 

LYHYESTI (s. 567)
Kansantaloudellinen aikakauskirja 60 vuotta sitten
Naisekonomistit aktiivisina
Jatkokoulutusyhteistyötä yli rajojen
Eksotiikalla enemmän kokousvieraita
Suomi ja Ruotsi tasapeliin
Kielin maailmantalouden instituutti tarjoaa jatkokoulutusta ekonomisteille 

TIEDOKSI (s. 572) 

ENGLISH SUMMARIES (s. 577) 

KIRJOITTAJAT (s. 579)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/1992