87. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Arvi Leponiemi: Baltia tarvitsee visioita, koulutusta ja pääomia (s. 409) 

ESITELMIÄ
Iiro Viinanen: Vuoden 1992 budjettiesitys (s. 411)
Tuire Santamäki-Vuori: Deflatorinen talouspolitiikka syventää kriisiä (s.417)
Pertti Kukkonen: Kansantalouden rakenteen vinoutuma on korjattava (s. 422) 

ARTIKKELEITA
Jaakko Pehkonen: Empiiriset palkkayhtälöt – tuloksia 1980-luvun tutkimuksista (s. 426)
Pekka Sutela: Yksityistäminen itäisessä Euroopassa (s. 445)
Juhana Vartiainen: Suomalainen korporatismi ja talouspolitiikan vastuu (s. 460)
Pekka Sauramo: Verta, hikeä ja kyyneleitä – miksi? (s. 469)
Ilkka Kajaste: Suomi Euroopan työnjaossa (s. 481)
Timo Määttä ja Matti Palo: Tavarafutuurien ja -optioiden soveltuvuus Suomen raakapuun ja sahatavaran kauppaan (s. 492) 

KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA
Jussi Hirvonen: Uusi ja yhtenäinen metodologia ekonometrialle? – Aris Spanoksen haastattelu (s. 507)
Seppo Leppänen: TEL-järjestelmä uudistuksen tarpeessa (s. 519)
Erkki Koskela: Lisänäkökohtia Suomen TEL-järjestelmästä (s. 522)
Iikko Voipio: Kiristyikö vai kevenikö jaetun voiton verotus? (s. 524)
Vesa Kanniainen: Jaetun voiton verotuskeskustelusta (s. 527)
Mika Panzar: Sosio-ekonomiset organisoitumisprosessit evoluutioteorian näkökulmasta (s. 529)
Hannu Tervo: Aluepolitiikan taloudellisista perusteista ja vaikutuksista (s. 533)
Osmo Kuusi: BASICS-menetelmä – väline yhteistyöhön ekonometrikkojen ja tulevaisuudentutkijoiden kesken (s. 537) 

KIRJA-ARVOSTELUJA
Mikael Lindén: Uusia tuulia työntaloustieteen tiimoilta (s. 542)
Matti Pohjola: Joustavuus – ratkaisu teollisuutemme ongelmiin (s. 548)
Veikko Reinikainen: Tärkeä teos kansainvälisen rahatalouden alalta (s. 550) 

LYHYESTI (s. 552)
Professorimarkkinoilta
Tunnustusta taloustoimittajille
Professorit intoutuivat keskustelemaan
Taloustieteen Nobelin palkinto Ronald Coaselle
Pohjois-Suomen tutkimuslaitos pohtii kestävää kehitystä
Taloudellista valtaa ei Suomessa juuri tutkita
Pojat on poikia
Ovatko ekonomistit sikoja jo syntyessään?
Ekonomistit maailmalla
Lyhyesti-palsta avoin kirjoittajille 

TIEDOKSI (s. 560) 

ENGLISH SUMMARIES (s. 566) 

KIRJOITTAJAT (s. 569) 

KANSANTALOUDELLISEN YHDISTYKSEN JÄSENLUETTELO (s. 570)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/1991