108. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Matti Pohjola: Taloustiedettä ja politiikkaa (s. 237)

TIEDE JA TUTKIMUS
Jukka Jalava ja Arto Kokkinen: Euroalueen bruttokansantuotteen neljännesvuosittainen pikaennakko ja vuosien 2008–2009 taantuma (s. 240)

TALOUS JA POLITIIKKA
Ari Hyytinen, Jukka Pirttilä, Matti Pohjola ja Roope Uusitalo: Ehdotus finanssipoliittisen neuvoston perustamiseksi (s. 250)
Ari Hyytinen: Talousennustajien näkemykset talouskasvusta vuosina 2013–2032 (s. 257)
Markku Kotilainen: Arvioita ja oletuksia Suomen pitkän aikavälin taloudellisesta kasvusta (s. 259)
Eero Lehto: Pitkän aikavälin talouskasvu Suomessa (s. 264)
Lauri Esala, Markus Lahtinen, Janne Huovari ja Veera Laiho: Suomi on menestystarina (s. 269)
Helvi Kinnunen, Petri Mäki-Fränti, Elisa Newby, Seppo Orjasniemi ja Jukka Railavo: Suomen talouden pitkän aikavälin kasvuennuste (s. 274)
Juha Honkatukia ja Jussi Ahokas: Pitkän aikavälin talousnäkymistä (s. 279)
Mika Kuismanen: Pitkän aikavälin kasvuennusteet: Kommentti (s. 286)
Matti Pohjola: Pitkän aikavälin kasvuennusteet: Kommentti (s. 288)
Mikko Spolander: Hyvinvointivaltion kansalaisille tuottamat suoritteet 1990-luvun alussa ja sen jälkeen (s. 291)

EKONOMISTIT JA YHTEISKUNTA
Panu Kalmi: Taloudellinen lukutaito taloustieteen peruskurssin tavoitteena (s. 306)
Rauli Svento: Verkostoalustat taloustieteen opetuksessa (s. 322)
Mika Haapanen: Kokemuksia oppijalähtöisestä työn taloustieteen opetuksesta (s. 332)
Martti Vihanto: Instituutiotaloustieteen oppikirjassa standardia avarampi ihmiskäsitys (s. 345)
Kimmo Alajoutsijärvi: Ovatko kauppakorkeakoulut syyllisiä finanssikriisiin? (s. 361)

Väitöksiä
Helena Keinänen: Algoritmeja koalitionmuodostuspeleille (s. 376)

Tiedoksi
Nimityksiä (s. 380)
Valtiovarainministeriön taloustieteellinen neuvosto aloitti uudelleen (s. 380)
Taloustutkijoiden XXIX kesäseminaari kokoontui Jyväskylässä (s. 380)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/2012