107. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Matti Pohjola: Kriisistä hitaan talouskasvun aikaan (s. 231)

TIEDE JA TUTKIMUS
Mika Maliranta ja Niku Määttänen: ”Luova tuho” yrityssektorilla – tuottavuuden avain ja politiikan haaste (s. 234)
Pekka Valkama ja Ari-Veikko Anttiroiko: Innovaatioperusteinen palvelutalouden muutos: verkostoitumisen ja digitalisaation vaikutukset julkisiin palveluihin (s. 256)
Matti Pohjola: Kasvukauden tilinpäätös (s. 274)
Tommi Auvinen, Esa Mangeloja ja Teppo Sintonen: Kohti narratiivista taloustiedettä: yksilöiden ja yhteiskuntien kertomukset (s. 291)
Juha Tervala: Työttömyys uuskeynesiläisissä DSGE-malleissa: kommentti Lehdolle (s. 299)

TALOUS JA POLITIIKKA
Iikka Korhonen: Aasian jättiläisten nousu (s. 304)
Juha Tervala: Yhdysvaltain likviditeetti- ja pankkikriisi (s. 313)
Ilja Kristian Kavonius: Talouden ja hyvinvoinnin mittaamisen kehityslinjat ja haasteet kansantalouden tilinpidolle (s. 332)

EKONOMISTIT JA YHTEISKUNTA
Roope Uusitalo: Suomalaisekonomistit mediassa (s. 341)

Väitöksiä
Saara Ainali: Panos-tuotosmalli alueiden työllisyyden tarkastelukehikkona (s. 350)
Tomi Kortela: Epätäydelliset markkinat ja makrotalous (s. 354)
Hanna Pesola: Esseitä yritysten kansainvälistymisestä (s. 359)
Olli Ropponen: Väitöskirja kausaalimallien ja semiparametrisen estimoinnin sovelluksista (s. 363)

Kirjallisuus
Matti Sarvimäki: Kallisarvoiset kaupungit (s. 368)

Tiedoksi
Nimityksiä (s. 371)
Kansantaloustieteestä taloustiede myös Helsingin yliopistossa (s. 371)
Uusi hyvinvoinnin mittaristo bkt:n rinnalle (s. 372)
Suomen Pankin 200-vuotisjuhlakonferenssi (s. 372)
Taloustutkijoiden XXVIII kesäseminaari kokoontui Jyväskylässä (s. 373)
Taloustietelijöiden jalkapallomestaruus Tampereelle (s. 373)

 

Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/2011