106. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Matti Pohjola: Taantuman syvyydestä (s. 249)

TIEDE JA TUTKIMUS
Matti Sarvimäki: Maahanmuuton taloustiede: lyhyt johdatus (s. 253)
Juha Tervala: Makrotaloustiede ja DSGE-mallit (s. 271)
Samuli Aho ja Jari Kaivo-oja: Suomalaisten pörssiyritysten vakavaraisuuden kehitys vuosina 2004–2008 (s. 287)

TALOUS JA POLITIIKKA
Mika Kuismanen: Miltä nousukausi näyttää syvän ja nopean taantuman jälkeen? (s. 299)
Jarmo Kontulainen ja Mikko Spolander: Suomen talous mittavien haasteiden edessä (s. 306)
Eero Lehto: Taantuma on jo lähes ohi – julkinen talous vahvistuu lähes itsestään (s. 315)
Pasi Sorjonen: Nousussa taas (s. 320)
Janne Huovari, Markus Lahtinen ja Petri Mäki-Fränti: Miltä nousukausi näyttää? (s. 325)

EKONOMISTIT JA YHTEISKUNTA
Esko Vuorela: Ilari Tyrni in memoriam (s. 331)

Väitöksiä
Erkki Laukkanen: Väitös ammatillisen aikuiskoulutuksen palkkavaikutuksesta (s. 334)
Henri Nyberg: Tutkimuksia binääristen aikasarjamallien käytöstä soveltavassa makrotaloustieteessä ja rahoituksen tutkimuksessa (s. 338)

Kirjallisuutta
Eero Vassinen: Uusjournalismi ja medialukutaito (s. 342)

Tiedoksi
Nimityksiä (s. 345)
Kunniatohtoreita (s. 345)
Iikka Korhonen Taloustieteellisen Yhdistyksen puheenjohtajaksi (s. 346)
Taloustieteelle vahva asema Aalto-yliopistossa (s. 346)
Yrjö Jahnsson -luennot (s. 346)
Pentti Kouri -seminaari (s. 347)
Taloustutkijoiden XXVII kesäseminaari (s. 347)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/2010

Tietosuoja-asetusten hallintakeskus