105. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Matti Pohjola: Taantumasta rakennemuutokseen (s. 267)

TIEDE JA TUTKIMUS
Pirkko Aulin-Ahmavaara: Mistä koko kansantalouden työn tuottavuuden kasvu on tehty? (s. 271)
Saara Ainali: Alueiden loppukysynnän merkitys tavarantuotannon ja palvelujen työllisyydelle (s. 289)
Samuli Aho ja Jari Kaivo-oja: Omistusrakenteet suomalaisissa pörssiyrityksissä 2002–2007 (s. 299)

TALOUS JA POLITIIKKA
Tuomas Larjavaara: Metalliteollisuutemme vaikuttava kehitys (s. 315)
Markus Haavio, Jarmo Kontulainen ja Mika Kortelainen: Talouskriisi, finanssikriisi ja ennustaminen (s. 324)
Janne Huovari, Markus Lahtinen, Petri Mäki-Fränti ja Raija Volk: Talouskriisien ennustaminen vaikeaa (s. 331)
Hannu Jokinen: Miksi emme vielä viime kesän lopussa nähneet taantumaa/lamaa? (s. 335)
Eero Lehto: Käsityksiä Suomen kansantalouden suhdanneherkkyydestä ja suhdanteiden ennustettavuudesta globaalissa taloudessa (s. 341)
Pasi Sorjonen: Mikä yllätti suhdanne-ennustajat tällä kertaa? (s. 347)

EKONOMISTIT JA YHTEISKUNTA
Seppo Honkapohja ja Antti Suvanto: Pentti Kouri in memoriam (s. 354)
Kari Alho, Richard Baldwin ja Hannu Vartiainen: Professori Mika Widgrén in memoriam (s. 356)

Väitöksiä
Katja Ahoniemi: Implisiittisen volatiliteetin mallintaminen ja ennustaminen (s. 359)
Leena Kerkelä: Esseitä soveltavasta kansainvälisestä kaupasta (s. 363)
Marja Riihelä: Tutkimuksia tuloeroista, köyhyydestä ja ylimpien tulo-osuuksien kehityksestä (s. 367)
Tuukka Saarimaa: Tutkimuksia omistusasumisesta, verotuksesta ja portfolion valinnasta (s. 371)
Matti Sarvimäki: Esseitä muuttoliikkeistä (s. 376)

Kirjallisuutta
Juha Tervala: Numeerista makrotaloustiedettä avoimessa taloudessa (s. 380)
Sixten Korkman, Jukka Lassila, Niku Määttänen ja Tarmo Valkonen: Kommentti Puhakalle ja Virénille (s. 383)

Tiedoksi
Nimityksiä (s. 385)
Tutkimusrahoitusta (s. 385)
Akateeminen talousblogi (s. 386)
Helsingin yliopiston laitosrakenne uudistettiin (s. 386)
Taloustutkijoiden XXVI kesäseminaari kokoontui Jyväskylässä (s. 386)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/2009