104. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Matti Pohjola: Miten Suomen käy? (s. 273)

TALOUS JA POLITIIKKA
Ari Hyytinen: Talousennustajien näkemykset talouskasvusta vuosina 2009?2028 (s. 276)
Pasi Sorjonen: Talouden kasvuvauhti vuosina 2009–2028 (s. 279)
Eero Lehto: Palkansaajien tutkimuslaitoksen pitkän aikavälin ennuste (s. 284)
Janne Huovari, Petri Mäki-Fränti ja Raija Volk: PTT:n pitkän aikavälin kasvuennuste (s. 286)
Jorma Tuukkanen: Kansantuotteen kasvuvauhti puolittuu vuoteen 2028 (s. 294)
Lauri Kajanoja: Kommentti pitkän aikavälin kasvuennusteista (s. 300)
Antti Suvanto: Ennustamisen vaikeus ja väistämättömyys (s. 303)
Jukka Pekkarinen: Ennustetyön muuttuva kuva (s. 307)
Juhana Vartiainen: Taloudelliset ennusteet budjettipäätöksenteon tukena – esimerkkinä Konjunkturinstitutin ja Ruotsin valtiovarainministeriön työnjako (s. 312)
Leena Mörttinen: Miksi Nordea ennustaa? (s. 315)
Märten Ross: Talouden lähentyminen, reaalikorko ja valuuttakurssijärjestelmä (s. 319)
Anu Peltola: Talouden kansainvälistyminen muuttaa tilastointia (s. 332)
Anu Peltola ja Aki Savolainen: Teollisuuden suhdannetilastointi on uudistunut ja uudistuu (s. 347)
Jukka Hoffrén ja Heikki Tulokas: Taloustilastojen relevanssi ja luotettavuus herättävät keskustelua (s. 353)

EKONOMISTIT JA YHTEISKUNTA
Paavo Okko: Muistoja 1980-luvun lopun raha- ja pankkiteorian kurssilta – Kommenttipuheenvuoro (s. 359)

Väitöksiä
Jyrki Ali-Yrkkö: Teknologian kehityksen ja julkisen t&k-rahoituksen vaikutukset yrityksiin (s. 362)
Seppo Ruoho: Esseitä taloudellisen kasvun mittaamisesta (s. 366)

Kirjallisuutta
Juha Tervala: Perusteos keynesiläisestä rahateoriasta (s. 372)

Tiedoksi
Nimityksiä (s. 375)
Taloustutkijoiden XXV kesäseminaari kokoontui Jyväskylässä (s. 375)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/2008

Tietosuoja-asetusten hallintakeskus