102. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Matti Pohjola: Taloustiede vai kansantaloustiede? (s. 305)

TIEDE JA TUTKIMUS
Tuomas Pekkarinen: Toimenpiteiden vaikutusten arviointi empiirisessä mikrotaloustieteessä (s. 307)
Vesa Kanniainen: Yrittäjyyden taloustiede: katsaus ja arviointeja (s. 321)
Raimo Lovio: Globalisaatioprosessin piirteitä suomalaisesta näkökulmasta: Nokia-klusteri maailmankiertueella 1990–2006 (s. 339)

TALOUS JA POLITIIKKA
Sinikka Salo: Näkökohtia rahoitusvalvonnan keskittämisestä (s. 359)
Marketta Henriksson, Ilkka Kajaste ja Sari Sontag: Vakaus- ja kasvusopimuksen uudistus ja euroalueen tulevat haasteet
(s. 372)
Mika Widgrén: EU:n budjetti keskittyy vääriin asioihin (s. 382)
Ilkka Kajaste: Ratkaisiko EU:n budjettisopu sen (budjetti-)ongelmat? (s. 396)
Veli Laine: Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohdista ja tavoitteista (s. 401)

EKONOMISTIT JA YHTEISKUNTA
Martti Vihanto: Kansantaloustieteen opetuksessa uudistamistarpeita (s. 410)
Vesa Kanniainen: Onko makrotaloustiede kriisissä? (s. 420)
Juha Tarkka: Vielä makrotaloustieteen tilasta (s. 424)

Väitöksiä
Jukka Lahtonen: Työmarkkinoiden kohtaantofunktion estimoinnista (s. 426)
Virve Ollikainen: Sukupuolierot työttömyydessä Suomessa (s. 429)

Kirjallisuutta
Timo Vilén: Kerro, kerro kuvastin, ken on maassa rikkahin (s. 433)
Hannu Tanninen: Kapitalismin voittokulku? Kriittinen katsaus talouskehityksen lähihistoriaan (s. 436)
Aki Kangasharju: Tietopääomasta tuottavuutta ja kilpailukykyä (s. 439)

Tiedoksi
Nimityksiä (s. 442)
Uusi perusoppikirja ilmestynyt (s. 442)
Aineetonta pääomaa ja talouskasvua tutkitaan (s. 443)
Taloustieteilijät ottelivat jalkapallomestaruudesta (s. 443)
HECERiä arvioitiin (s. 443)
Suomen taloustieteelliset yhdistykset asettivat selvityshenkilön pohtimaan yhdistysten yhteistyötä (s. 444)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/2006