100. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Sari Pekkala: Suomalaiset palkat – koska alkaa ylämäki? (s. 199)

IN MEMORIAM
Jouko Paunio: Professori Jussi Linnamo in memoriam (s. 202)

ARTIKKELEITA
Petri Böckerman ja Eero Lehto: Yrityskaupat Suomessa: Onko maantieteellä väliä? (s. 205)
Riitta Hjerppe: Monikansallisten yritysten tulo Suomeen ennen toista maailmansotaa (s. 216)
Martti Vihanto: Luottamus ja moraali taloustieteessä (s. 239)

ESITELMIÄ
Erkki Koskela, Jukka Pirttilä ja Roope Uusitalo: Kuinka verotus vaikuttaa työllisyyteen? Katsaus taloustieteelliseen tutkimukseen (s. 250)
Antti Suvanto: Verotuksen ja työllisyyden yhteydet pitkällä aikavälillä (s. 271)
Jaakko Kiander: Verotuksen työllisyysvaikutukset – kommenttipuheenvuoro (s. 277)
Jorma Tuukkanen: Väestön ikääntyminen – julkisen talouden kestävyys – verotus (s. 281)
Tarmo Valkonen: Julkisen talouden kestävyys ja verotus, kommentti Jorma Tuukkasen esitelmään (s. 293)
Mikko Puhakka: Huomioita ikääntymisen vaikutuksista (s. 296)
Jorma Sipilä: Tasavero sosiaalipolitiikan välineenä (s. 304)
Osmo Soininvaara: Lineaarinen verojärjestelmä ja perustulo (s. 317)
Kari S. Tikka: Hyvä tuloverojärjestelmä: progressio vai tasavero? (s. 322)

VÄITÖKSIÄ
Satu Nurmi: Esseitä toimipaikan koosta, työllisyysdynamiikasta ja henkiinjäämisestä (s. 329)

KIRJA-ARVOSTELUJA
Mika Maliranta: Kuvausta Suomen talouselämän rakenteesta ja kehityksestä (s. 335)

LYHYESTI
Palkintoja (s. 338)
Nimityksiä (s. 338)
Tiedoksi (s. 338)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/2004