96. vuosikerta

IN MEMORIAM
Paavo Okko: Emeritusprofessori Veikko Reinikainen in memoriam (s. 345) 

PÄÄKIRJOITUS
Klaus Kultti: Verokeskustelua (s. 347)

ESITELMIÄ
Talouspoliittinen foorumi:

Michael Mussa: Katsaus viimeaikaiseen talouskehitykseen (s. 350)
Paneeli: Veronalennusten vaikutus ja kohdentaminen
Martti Hetemäki: Puututtava talouskehityksen riskitekijöihin (s. 354)
Pentti Pikkarainen: Toimintaympäristö muuttunut, kilpailukykyä voidaan parantaa rakenneuudistuksilla (s. 355)
Jussi Mustonen: Tuloratkaisut liian kalliita keskivertotoimialoilla (s. 356)
Tuire Santamäki-Vuori: Veroale tärvelee kilpailukyvyn (s. 357)
Vesa Vihriälä: Sidotaan veronalennukset tulopoliittiseen sopimukseen (s. 358)
Seija Ilmakunnas: Käydään kiinni työttömyyden kovaan ytimeen (s. 359)
Paneelikeskustelu (s. 361)

ARTIKKELEITA
Pasi Holm: Työehtosopimusten kattavuus, palkat ja työllisyys (s. 365)
Petri Böckerman: Työpaikkojen syntyminen ja häviäminen – katsaus kirjallisuuteen (s. 378)
Petri Böckerman ja Jaakko Kiander: Globalisaatio ja hyvinvointivaltio (s. 390)
Hannu Tervo: Suomen aluerakenne ja siihen vaikuttavat tekijät (s. 398)
Atso Andersen: Institutionaalinen tutkimusote ja makrotason neoklassinen analyysi – vuorovaikutuksesta vakautta (s. 416)

KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA
Reino Hjerppe ja Matti Virén: Tuottavuuden kasvu julkisessa sektorissa – Unohdettu mutta sitäkin tärkeämpi kiistakysymys
(s. 428) 

VÄITÖKSIÄ
Juha-Pekka Niinimäki: Talletuspaot, talletusvakuutus ja likviditeetti (s. 441)
Matti Suominen: Väitöskirja pankkipaniikeista ja talletusvakuutuksista (s. 443)

KIRJA-ARVOSTELUJA
Jussi Linnamo: Esi-keynesiläinen ja epäajanmukainen (s. 445)
Hannu Tanninen: Hyvinvointivaltion purkamisesta – arvokkaita huomioita suomalaiseen keskusteluun (s. 448)
Hannu Salonen: Reilua peliä (s. 452)
Pertti Haaparanta: Valoa tunnelin päässä? (s. 454)
Sulevi Riukulehto: Instituutioita tutkimassa (s. 461)
Otto Toivanen: Kirja johon olisi voinut soveltaa sen omia oppeja (s. 466)
Pekka Parkkinen: Suomen tuhkimotarina (s. 475)

LYHYESTI
Suomalaisen taloustieteen esiäitejä (s. 471)
Dramatiikkaa Suomen Pankin johtajakuvioissa (s. 473)
www.ktyhdistys.net (s. 474)
Ekonomistien jalkapallovoitto Turun kauppakorkeakoululle (s. 474)
Voitto Suomeen (s. 475)
Nimitysuutisia (s. 475)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/2000