93. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Martti Hetemäki: Eurooppa pelon vallassa (s. 465) 

ARTIKKELEITA
Vesa Vihriälä ja Matti Virén: Tuotanto- ja työllisyysmenetykset korjaantuvat hyvin hitaasti (s. 469)
Jaakko Kiander: Kysyntätekijät ja työttömyys 1990-luvun lamassa (s. 479)
Mika Maliranta: Suomen tehdasteollisuuden tuottavuus ja toimipaikkatason dynamiikka (s. 493)
Atso Andersén: Rahoitusmarkkinoiden rakennekehitys EMUssa suhdanteiden tasaajana (s. 509) 

VÄITÖKSIÄ
Timo Tammi: Kokeellisen taloustieteen roolista taloustieteessä: tapaus ’preference reversal’ (s. 519)
Uskali Mäki ja Robergt Sudgen: Väitöskirja kokeellisen taloustieteen metodologiasta (s. 525)
Seija Ilmakunnas: Naisten työvoiman tarjonta ja kannustinvaikutukset (s. 529)
Reija Lilja ja Pasi Holm: Väitöskirja naisten työvoiman tarjonnasta ja kannustinvaikutuksista (s. 533)
Arto Ohinmaa: Terveyteen liittyvän elämänlaadun mittareiden rakenne sekä niiden käyttö terveydenhuollon arviointitutkimuksissa ja päätöksenteossa (s. 536)
Hannu Valtonen: Väitöskirja elämänlaadun mittaamisesta (s. 540) 

KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA
Seppo Honkapohja ja Erkki Koskela: Korpinen osuus harhaan II (s. 542)
Timo Tyrväinen: Vapaa-ajattelua puskurirahastoista (s. 544) 

KIRJA-ARVOSTELUJA
Riitta Hjerppe: Työntekijän elintaso parani Suomessa autonomian ajan jälkipuoliskolla (s. 553)
Paavo Okko: Osataanko Emu-loppupeli pelata oikein? (s. 557)
Kyösti Pulliainen: Historiikki Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitoksen toiminnasta 1945–1991 (s. 560) 

LYHYESTI & TIEDOKSI
Tulevia tieteellisiä kokouksia (s. 561)
Julkaistuja keskustelualoitteita (s. 562)
Hyväksyttyjä opinnäytteitä (s. 566)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/1997