88. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Matti Pohjola: Ilmastonmuutos ja Suomi (s. 429) 

Teemana kasvihuoneilmiö
Antti Kulmala: Kasvihuoneilmiö (s. 299)
Jouko Kinnunen: Kasvihuoneilmiön taloudellinen merkitys (s. 307)
Ilmo Mäenpää: Hiilidioksidipäästöjen rajoittamisen kokonaistaloudelliset vaikutukset (s. 316)
Markku Wallin: Hiilidioksidiveron tarpeet ja mahdollisuudet (s. 329) 

ARTIKKELEITA
Olavi Rantala: Valuuttakurssiodotukset kärjistävät suhdannevaihteluita – verokiiloistako apua? (s. 335)
Heli Heiskanen ja Rauli Svento: Valtion säästötoimenpiteiden kohdentamisesta (s. 341)
Tuomas Larjavaara: Vientiluottosopimukset tarkentuvat (s. 348) 

KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA
Veikko Reinikainen: Suomen EY-ratkaisun perustelujen ongelma (s. 356)
Alpo Willman: Maksutasekriiseistä (s. 363)
Sakari Uimonen: Saastuttamisen kontrollin teoriaa (s. 367) 

ESITELMIÄ
Jussi Mustonen: Suomen talouskriisi: pettukuurin kautta parempaan aikaan (s. 370)
Vesa Vihriälä: Rahoituskriisi pikemminkin kuin luottolama (s. 375)
Heikki J.W. Salonen: Metsäteollisuuden strategiat (s. 380)
Ilkka Kajaste: Metsäteollisuuden kriisi ja yhdentyvä Eurooppa (s. 393)
Jari Kuuluvainen: Metsäteollisuudesta tuskin rahasampoa (s. 396) 

KIRJA-ARVOSTELUJA
Seija Ilmakunnas ja Sinikka Salo: Puolueiden talouspoliittiset ohjelmat (s. 399)
Mikko Puhakka: Handbook of Monetary Economy (s. 404)
Visa Heinonen: Verifiointi taloustieteessä ja historiassa (s. 408) 

LYHYESTI (s. 410)
Kansantaloudellinen aikakauskirja 60-vuotta sitten
Seminaari pohjolan integraatiotutkimuksesta
Työn taloustieteen tutkijat koolla Sannäsissa
Seminaari inhimillisen pääoman taloudellisista vaikutuksista
Terveystaloustieteen seura perustettu
Ensimmäinen yhteenveto Venäjää koskevassa taloustieteellisestä tutkimuksesta Suomessa ilmestynyt
SITRAn ekonomistikurssista
Professorit keskustelivat – Suomen Pankki antautui
Nimityksiä 

TIEDOKSI (s. 417) 

ENGLISH SUMMARIES (s. 422) 

KIRJOITTAJAT (s. 425)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/1992