87. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Pertti Haaparanta: Itsepähän päätettiin (s. 267) 

ESITELMIÄ
Raimo Sailas: Kuntien talous totuuden edessä (s. 268)
Leif Engfelt: Puheenvuoro: Kuntien menorasitusta purettava (s. 274)
Matti Virén: Puheenvuoro: Kuntien talous uusille urille (s. 276)
Jukka Rantala: Työeläkejärjestelmä – riittävätkö rahat? (s. 279)
Risto Kausto: Puheenvuoro: Rahastointiastetta sääteleviä käytännön näkökohtia (s. 296)
Heikki Oksanen: Puheenvuoro: Työeläkejärjestelmän kestävyys ratkaistaan lähiaikoina (s. 299) 

ARTIKKELEITA
Jouko Paunio: Suhdanneteoria ja Euroopan taloudellinen kehitys 1980-luvulla (s. 304)
Tor Eriksson: Työmarkkinoiden toiminta (s. 313)
Tuire Santamäki-Vuori: Palkkaerot ja liikkuvuus suomalaisilla työmarkkinoilla (s. 319)
Seppo Honkapohja: Valuuttakurssijärjestelmä ja finanssipolitiikan liikkumavara (s. 325)
Mikael Ingberg: Veropolitiikan luominen (s. 333)
Kari Puumanen: Elinkeinopolitiikka ja julkiset menot (s. 343)
Timo Airaksinen: Onko elinkeinopolitiikalla tulevaisuutta? (s. 347) 

KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA
Visa Heinonen: Leikinomaisuus tutkijan inspiraation lähteenä – Pentti Pöyhösen haastattelu (s. 365)
Pertti Haaparanta ja Mikko Puhakka: Erikoisia tarjouksia (s. 369)
August Leppä: Ihmeitten aika ei ole ohi – Eestin talouden kivulias nousu (s. 374)
Jussi Melkas: Tiedolla on hintansa (s. 383)
Jukka Lassila: Tieto on jo maksettu, lisäpalveluilla on hintansa: vastaus Melkaksen kommenttiin (s. 385) 

KIRJA-ARVOSTELUJA
Jussi Linnamo: Oivallista oppihistoriaa (s. 387) 

LYHYESTI (s. 389)
Johtajat vaihtuivat TTT:ssä ja VATTissa
Pohjola seuraa Leponiemeä HKKK:n professoriksi
WIDERista syntyi lehtidebatti
Jayawardena vastasi arvosteluun
Chydenius-Instituutissa tehdään taloustutkimusta 

TIEDOKSI (s. 397) 

ENGLISH SUMMARIES (s. 401) 

KIRJOITTAJAT (s. 404)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/1991