86. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Jussi Linnamo: Yksityistämisen jalo taito (s. 253) 

ARTIKKELEITA
Tor Eriksson: Työvoima, työajat ja työpanos tulevaisuudessa (s. 255)
Juhana Hukkinen: Suomen vientimenestys Neuvostoliiton markkinoilla (s. 268)
Erkki Koskela: Kotimainen säästäminen, rahoitusmarkkinat ja veropolitiikka (s. 285)
Jukka Pekkarinen: Muutos ja pysyvyys Suomen talouspolitiikan ehdoissa (s. 297) 

KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA
Visa Heinonen: Retoriikka, taloustiede ja historia – Donald McCloskeyn haastattelu (s. 308)
Seija Ilmakunnas: Päivähoidon taloustiedettä etsimässä (s. 315)
Tuovi Allén: Syrjivät klubit – myyttejä tosi miesten tosi ystävyydestä (s. 322)
Jorma Kalela: Mikä kysymys työttömyysturva/kansalaistulo on? (s. 326)
Simo Saurio: Kaupunkiseudun sisäisten vuorovaikutusten tutkimisesta alueiden välisellä panos-tuotos-mallilla (s. 333)
Lauri Tenhunen: Eksaktit tuotantomallit CES ja par täydentävät toisiaan (s. 337) 

KIRJA-ARVOSTELUJA
Horst Herberg: Esseitä sektoreiden sopeutumisesta avoimessa taloudessa (s. 340)
Pekka Ilmakunnas: Väitöskirja CES- ja par-teknologioista (s. 342)
Pertti Haaparanta: Kuva on elämää suurempi (s. 344)
Pertti Haaparanta: Vaihtoehdottomuuden aika (s. 346) 

ENGLISH SUMMARIES (s. 349) 

EKONOMISTIT ASIALLA (s. 351)
Kokemuksia Ruotsin tutkijakoulutuksen uudistamisesta
Kansantaloustieteen tohtoriohjelmista keskustellaan Yhdysvalloissa
Kaupunkiliiton tohtoriohjelmaan 60 hakijaa
Naisekonomistien verkosto toiminut 10 vuotta
VII taloustutkijoiden kesäseminaari Jyväskylässä
Pelimiehiä ja -naisia Otaniemessä
VATUn johto miehitettiin
Vilkasta liikennettä uraväylillä
Optimaalista verotusta kansainvälisille markkinoille
Ekonomisk Debatt – vuoden 1990 ammattilehti
Pituuskasvu ja kansantalous
Pohjoismaat ja Eurooppa 1992
Sadan vuoden tuottavuuserot
Vientipalkinto tieteelliselle laitokselle?
Oslon ja Tukholman välinen monopoli
Adam Smithiä tulkittiin 200 vuotta myöhemmin 

TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA (s. 360)

TOIMITUKSELLE SAAPUNUTTA KIRJALLISUUTTA (s. 360)

TIETOJA JULKAISTUISTA KESKUSTELUPAPEREISTA (s. 361)

TIETOJA HYVÄKSYTYISTÄ OPINNÄYTTEISTÄ (s. 362)

KIRJOITTAJAT (s. 365)

KANSANTALOUDELLISEN AIKAKAUSKIRJAN PALVELUKORTTI (s. 365)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/1990