105. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Pentti Pikkarainen: Pitääkö rahoitusmarkkinoiden sääntelyä kiristää? (s. 131)

TIEDE JA TUTKIMUS
Jukka Pirttilä: Uusi psykologinen taloustiede ja julkisen talouden tutkimus (s. 135)
Seppo Laaksonen: Ekonometria ja tilastotiede: Kommentti professori Heikki Kaupille (s. 143)
Heikki Kauppi: Ekonometria ja taloustiede: Vastine professori Seppo Laaksoselle (s. 145)

TALOUS JA POLITIIKKA
Martti Hetemäki: Finanssipolitiikan elvytyksestä (s. 146)
Juha Tervala: Tie Yhdysvaltoje rahoituskriisiin (s. 168)
Jussi Ahokas ja Olli Kannas: Finanssikriisin taustalla yksityisen velan määrän räjähdysmäinen kasvu (s. 186)
Elisa Newby: Uskottava rahapolitiikka ja kultakannasta irrottautuminen Englannissa 1797–1821 (s. 202)

EKONOMISTIT JA YHTEISKUNTA
Väitöksiä

Aki Koponen: Esseitä teknologisesta kehityksestä ja kilpailusta paikallisilla pankkimarkkinoilla (s. 220)
Iikka Korhonen: Tutkimuksia julkisen velan rakenteesta (s. 224)
Jani Luoto: Dynaamisten ekonometristen mallien tarkastelua bayesilaisin menetelmin (s. 228)
Teemu Lyytikäinen: Tutkimuksia kiinteistöverojen, vuokrasääntelyn ja asumistukien vaikutuksista (s. 232)
Maritta Paloviita: Empiirisiä tutkimuksia euroalueen inflaatio-odotuksista (s. 237)
Heidi Silvennoinen: Esseitä kotitalouksien ajankäytöstä (s. 242)
Juha Tervala: Tutkimuksia reaalishokkien kansainvälisistä vaikutuksista (s. 246)
Heli Virta: Esseitä instituutioista ja muista taloudellisen kehityksen syvistä määrittäjistä (s. 250)

Kirjallisuutta
Mikko Puhakka ja Matti Virén: ”Pääomapiirien” verokirja (s. 254)

Tiedoksi
Nimityksiä (s. 257)
Palkintoja (s. 257)
Timo Tyrväinen Taloustieteellisen Yhdistyksen puheenjohtajaksi (s. 257)
HECER Job Market (s. 257)
aivoAALTO (s. 258)
XXXI Kansantaloustieteen päivät Turussa (s. 258)

Hyväksyttyjä opinnäytteitä (s. 260)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/2009