104. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Marja-Liisa Halko: Mistä puhumme, kun puhumme rationaalisuudesta (s. 151)

TIEDE JA TUTKIMUS
Ari Hyytinen: Yritysten ja innovaatioiden rahoitus (s. 154)
Hannu Piekkola: Kilpailukykyä tiedosta ja taidosta (s. 161)
Jukka Vauhkonen: Rahoitusjärjestelmän vakaus, epävakaus ja pankkikilpailu (s. 174)

TALOUS JA POLITIIKKA
Karlo Kauko: Strukturoidusta rahoituksesta ja subprime-kriisistä (s. 186)
Juhana Vartiainen: Ruotsin kokemukset palkanmuodostuksen uudistamisesta (s. 195)
Anita Haataja ja Heikki Hiilamo: Kuinka yleistettäviä ovat malliperhelaskelmien tulokset? Esimerkkinä Veronmaksajien kansainvälinen lapsiperheiden verovertailu (s. 213)
Samuli Hiekka ja Matti Virén: Nostaako asumistuki vuokria? (s. 226)
Pekka Parkkinen: Kuntatalous vuoteen 2040 laskentamallilla (s. 236)
Kai Torvi: Maahanmuutto ja työvoiman tarjonta (s. 242)
Matti Tuomala: Sternin kritiikin kritiikkiä (s. 250)
Matti Liski: Stern ja amerikkalaiset: vastaus Tuomalan kritiikkiin (s. 256)
Sixten Korkman, Jukka Lassila, Niku Määttänen ja Tarmo Valkonen: Eläkejärjestelmän uskottavuudesta (s. 258)
Risto Vaittinen ja Ismo Risku: Eläkejärjestelmän uskottavuudesta: vastaus (s. 260)

EKONOMISTIT JA YHTEISKUNTA

Väitöksiä
Sanna Tenhunen: Esseitä optimaalisen verotuksen teoriasta (s. 262)

Tiedoksi
Nimityksiä (s. 266)
Palkittuja (s. 266)
Jouko Vilmunen Kansantaloudellisen Yhdistyksen esimieheksi (s. 266)
Julkisen valinnan tutkimuskeskus aloitti Turussa (s. 266)
Kansantaloustieteen päivät pidettiin Jyväskylässä (s. 267)

Hyväksyttyjä opinnäytteitä (s. 268)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/2008