103. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Pentti Pikkarainen: Onko inflaationormi liian suppea keskuspankin rahapolitiikan tavoitteeksi? (s. 125)

TIEDE JA TUTKIMUS
Kristiina Huttunen: Yrityksen ulkomaiseen omistukseen siirtymisen vaikutus työllisyyteen ja palkkoihin (s. 128)

TALOUS JA POLITIIKKA
Jaakko Pehkonen: Lähivuosien työllisyyspolitiikka (s. 139)
Matti Pohjola: Työn tuottavuuden kehitys ja siihen vaikuttavat tekijät (s. 144)
Merja Kauhanen: Työmarkkinoiden sopeutumiskyky puntarissa (s. 161)
Ilpo Airio: Työssäkäyvien köyhyyden taustatekijät EU-maissa (s. 172)
Pekka Sutela: Venäjän taloudellinen tulevaisuus (s. 186)
Kari Jalas: Suomen ja Venäjän taloussuhteisiin uusi paradigma (s. 199)

EKONOMISTIT JA YHTEISKUNTA
Marja Riihelä, Risto Sullström ja Matti Tuomala: Oikaisuja Ylä-Liedenpohjan kirjoitukseen (s. 204)
Jukka Pirttilä ja Roope Uusitalo: Verotus ja työllisyys viimeaikaisessa suomalaisessa taloustieteellisessä tutkimuksessa
(s. 209)
Heikki Lankinen: Tutkimus elintarvikkeiden alv-alennuksen vaikutuksista hämmentää (s. 213)
Markku Lanne: Onko työn tuottavuuden kasvutrendi todella hidastumassa? (s. 217)
Matti Pohjola: Olenko itse enää ajan tasalla? (s. 226)
Vesa Kanniainen: Keskustelu makrotalousteoriasta jatkukoon (s. 230)

Väitöksiä
Hannu Laurila: Kolme lähestymistapaa kuntienvälisen muuttoliikkeen taloustieteeseen (s. 232)
Päivi Mattila-Wiro: Taloudellisen hyvinvoinnin jakautuminen Suomessa (s. 236)
Mikko Mäkinen: Tutkimuksia työsuhdeoptioista ja toimitusjohtajien palkkauksesta (s. 239)

Kirjallisuutta
Pirkko Aulin-Ahmavaara: Kansantalouden tilinpitoa ymmärtämään (s. 242)
Matti Pohjola: Konsulttien seminaariharjoitus (s. 245)

Tiedoksi
Nimityksiä (s. 248)
Mika Widgrén Kansantaloudellisen Yhdistyksen esimieheksi (s. 248)
Ympäristö- ja energiatalouden professuuri Helsingin kauppakorkeakouluun (s. 249)
Euroopan tuottavuutta ja talouskasvua kuvaava tietokanta (EU KLEMS) julkaistu (s. 249)
Tilastokeskus kehittää taloustilastoja (s. 249)
VATTin tutkimus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus arvioidaan (s. 250)
Valtiovarainministeriön kansantalousosastolla organisaatiouudistus (s. 250)
Talouspolitiikan strategia -julkaisu ilmestyi (s. 250)

Hyväksyttyjä opinnäytteitä (s. 251)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/2007