102. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Matti Pohjola: Aikakauskirja uudistuu (s. 155)

TIEDE JA TUTKIMUS
Pirkko Aulin-Ahmavaara: Kasvulaskennasta kansantalouden tilinpidon kehikossa (s. 157)
Matti Liski: Kilpailu sähkömarkkinoilla (s. 179)

TALOUS JA POLITIIKKA
Olli Haltia: Suomen metsäteollisuus – luovan sopeutumisen myötä uusia tuotteita ja uutta teknologiaa (s. 192)
Jukka Pirttilä ja Roope Uusitalo: Kysely: Ekonomistit erimielisiä veronalennuksista (s. 208)
Vesa Kanniainen: Onko kapitalismin etiikka kadoksissa? (s. 221)
Terho Pursiainen: Eksploitatiivinen yritysetiikka (s. 234)

EKONOMISTIT JA YHTEISKUNTA
Juha Tarkka: Onko suomalainen makrotaloustiede kriisissä? (s. 243)
Jukka Pekkarinen: Tutkimus, päätöksenteko ja suomalainen kansantaloustiede (s. 253)
Vesa Vihriälä: Miten lisää taloustiedettä Suomen talouspolitiikkaan? (s. 256)
Eero Tuomainen: Ekonomistit talouspolitiikassa (s. 259)

Väitöksiä
Marketta Henriksson: Esseitä Euroalueen laajentumisesta (s. 263)
Artti Juutinen: Metsien monimuotoisuuden turvaaminen (s. 267)
Jouko Kinnunen: Esseitä globalisaation ja EU:n haasteista Ahvenanmaan taloudelle (s. 272)
Marko Korhonen: Epälineaariset estimointimenetelmät valuuttakurssien tasapainoon liittyvissä tarkasteluissa (s. 277)
Kirsti Kuisma: Esseitä kehitysavusta, konflikteista ja taloudellisesta kehityksestä (s. 281)

Kirjallisuutta
Osmo Soininvaara: Työttömyys – taloustieteellisiä puheenvuoroja (s. 286)
Eugen Koev: Pohdintoja koulutuksesta ja tulonjaosta (s. 290)

Tiedoksi
Nimityksiä (s. 293)
Yliopistoissa käynnissä olevia virantäyttöprosesseja (s. 293)
Kunniatohtoreita (s. 293)
Eino H. Laurila -kansantulomitali Jouko Pauniolle (s. 294)
HECERin huippuyksikköhakemus etenee Suomen Akatemiassa (s. 294)
Myös julkisen valinnan huippuyksikköhakemus pääsi jatkoon (s. 294)
Sähkömarkkinoiden toimivuus selvitetään (s. 295)
Globalisaatiohaasteet Euroopalle ja Suomelle kartoitetaan (s. 295)
European Public Choice Society kokoontui Turussa (s. 296)
Maahanmuutosta pidettiin seminaari (s. 296)
Nordic Finance Network (NFN) – Rahoituksen alan Pohjoismainen yhteistyöverkosto perustettu (s. 297)
Turussa uusi Discussion Papers -sarja (s. 297)

Hyväksyttyjä opinnäytteitä (s. 298)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/2006