101. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Mikko Leppämäki: Havaintoja tutkijankoulutuksesta Suomessa (s. 123)

ARTIKKELEITA
Matti Estola: Kansantalouden tilinpito kiertokulkukaaviona (s. 127)
Pekka Sauramo: Hidastaako pääoman tuottovaatimuksen nousu työttömyyden alentumista? (s. 136)
Ari Hyytinen ja Mika Pajarinen: Yrittäjäksi ryhtyminen ja yrittäjyysasenteet Suomessa: Havaintoja kyselytutkimuksista (s. 150)
Klaus Kultti ja Tuomas Takalo: Tulisiko ohjelmistojen ja liiketoimintamenetelmien patentointi sallia? Oikeustaloustieteellinen näkökulma (s. 165)

ESITELMIÄ
Erkki Liikanen: Kilpailu ja tuottavuus (s. 175)
Pekka Ylä-Anttila: Kilpailu ja tuottavuus – kommentti (s. 187)
Jukka Pekkarinen: Palkanmuodostuksen teoriat ja suomalaiset työmarkkinat (s. 193)
Kari Alho: Tarvitaanko palkanmuodostuksessa uudistumista Suomessa? (s. 202)
Pekka Ilmakunnas: Palkkajoustot ja mikrotehokkuus (s. 216)

KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA
Matti Virén: Verotuloja ilman veroja: ekonometrinen analyysi (s. 219)
Jaana Kurjenoja: Verotuksella verotuottoja (s. 223)
Rauno Niinimäki: Mikä pitää yritykset Suomessa? (s. 224)
Aila Kervinen: Mielipiteitä käsitteiden taloustiede ja kansantaloustiede vastaavuudesta. Tiedehenkilö Saurion tapaus (s. 231)

VÄITÖKSIÄ
Olli-Pekka Ruuskanen: Tutkimus suomalaisten ajankäytöstä (s. 246)
Jukka Vauhkonen: Väitöskirja rahoitussopimusten teoriasta (s. 251)

KIRJA-ARVOSTELUJA
Riitta Hjerppe: Kivitalot tieteen tukena. Yrjö Jahnssonin säätiö 1954–2004 (s. 258)
Jaakko Kiander: Pankkiiri ja tähti (s. 262)

LYHYESTI
Rahoituksen valtakunnallinen tutkijakoulu (s. 267)
Palkittuja (s. 267)
Nimitysuutisia (s. 267)

TIEDOKSI
Hyväksyttyjä opinnäytteitä (s. 268)
Julkaisuja (s. 271)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/2005