97. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Roope Uusitalo: Köyhyyskeskustelun suhdannevaihteluita (s.187)

HAASTATTELUJA
Paavo Okko: Suomen Mr. panos-tuotos – emeritusprofessori Osmo Forssellin haastattelu (s. 189)

ESITELMIÄ
Hyvinvointiyhteiskuntaseminaari:
Osmo Soininvaara: Tehokkuuteen kannustamisesta ja oikeudenmukaisuudesta hyvinvointiyhteiskunnassa (s. 195)
Raija Julkunen: Hyvinvointiyhteiskunta – mikä se on ja mihin se kannustaa (s. 200)
Leena Kerkelä (toim.): Kansantaloustieteen ja yhteiskuntatieteiden erosta (s. 206)
Sirpa Wallius: Euro ja uskomukset (s. 208)

ARTIKKELEITA
Timo Lautanen: Teollisuustuotannon teknologinen taso ja aluekehitys (s. 224)
Mauno Pesonen, Jyrki Ahola, Miika Kajanus, Mikko Kurttila, Hanna Takkunen ja Thomas Rimmler: Metsäteollisuuden tuotantolaitosten johdon arvio metsäteollisuuden ulkoisesta toimintaympäristöstä sekä investointistrategioista (s. 239)
Mika Linden: Trendikasvu ja suhdannesyklit Suomessa ja Ruotsissa (s. 249)
Vesa Kanniainen ja Mikko Puhakka: Paljonko valtiolla saa olla velkaa (s. 264)
Taina Eckstein ja Heli Paunonen: Suomen Laffer-käyrä (s. 278)
Marketta Järvinen ja Meri Ostbaum: Keski- ja Itä-Euroopan maiden talouspolitiikka ja EU:n laajentuminen (s. 283)
Jaakko Kiander ja Juhana Vartiainen: EU:n itälaajeneminen ja suomalaiset (s. 296)

KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA
Richard E. Baldwin, Erik Berglöf, Francesco Giavazzi ja Mika Widgren: Hyvä yritys: pitääkö Nizzan sopimus ratifioida (s. 315)
Matti Virén: Rikoksen taloustiede kritiikin kourissa (s. 320)
Reino Sirén: Rikollisuuskehityksen mallittaminen – kommentti Matti Virénin kirjoitukseen (s.328)
Matti Virén: Vastine Sirénille (s. 336) 

KIRJA-ARVOSTELUJA
Jussi Tolvi: Miten olla hyvä taloustieteilijä (s. 339)
Maisa Halko ja Leena Mörttinen: Taloustieteen kapeus ja sokeat pisteet (s. 342)

LYHYESTI
Nimitysuutisia (s. 345)
Kansantaloustieteeseen uusi professuuri (s. 345)
Helsingin yliopiston alumnit kokoontuivat (s. 346)
Siirtymätalouksien tutkimuslaitos kymmenen vuotta (s. 346)
RAKAsta tutkimuksen huippuyksikkö (s. 348)

TIEDOKSI
Julkaisuja (s. 349)
Hyväksyttyjä opinnäytteitä (s. 353)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/2001