96. vuosikerta

IN MEMORIAM
Risto Sullström: Emeritusprofessori Pentti Pöyhönen in memoriam (s. 171)

PÄÄKIRJOITUS
Seija Parviainen: Euro-paran epäselvät kotiolot (s. 173) 

ESITELMIÄ
Reino Hjerppe: Kansantalouden toimintaympäristön ja rakenteellisten muutosten politiikkaimplikaatiot (s. 176)
Matti Koivisto: Kommentti Reino Hjerppelle (s. 194)
Pekka Ilmakunnas: Yritysrakenteen muutosten politiikkaimplikaatiot (s. 196)
Risto Suominen: Kommentti Pekka Ilmakunnakselle (s. 207)
Antti Suvanto: Elämä vakaan hintatason oloissa (209)
Pekka Sutela: Venäjä vaalien jälkeen (s. 221)

ARTIKKELEITA
Pekka Ilmakunnas ja Mika Malinranta: Työpaikkojen ja työntekijöiden vaihtuvuus laman ja elpymisen aikana (s. 233)
Markus Jäntti: Veroista ja työllisyydestä (s. 249)
Petri Böckerman ja Hannu Piekkola: Työntekijöiden koulutus ja kokemus rakennemuutosten muovaajana toimipaikkatasolla
(s. 256)
Jussi Snellman ja Kimmo Soramäki: Suurten maksujen välitys ja keskuspankit – eurooppalainen näkökulma (s. 268)
Heikki Niemeläinen: Mitä kannattaa osata? Havaintoja Suomen paperiteollisuuden kehittymisestä 1951–1998 (s. 280)

KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA
Matti Tuomala: Tileihin perustuva täysin rahastoiva järjestelmäkö ratkaisu eläkerahoitukseen? (s. 296)
Pekka Parkkinen: Suomen lama ja Neuvostoliiton romahdus (s. 302)
Kauko Aronen: Linnamon ylilyönti (s. 304)
Jermu Laine: Kummastelu professori Linnamolle (s. 306)
Jussi Linnamo: Vastauksia kirja-arvostelujen aiheuttamiin kommentteihin (s. 308)

VÄITÖKSIÄ
Hannu Tanninen: Instituutioista, uudelleenjaosta ja talouden toiminnasta (s. 311)
Jaakko Kiander ja Matti Tuomala: Väitöskirja korporatismista, tuloeroista ja päätöksenteosta (s. 316)

KIRJA-ARVOSTELUJA
Jussi Linnamo: Moni kakku päältä kaunis… (s. 319)
Erkki Pihkala: Virheistä tulkintoihin ja makuasioihin – kommentti Jussi Linnamolle (s. 325)
Petri Böckerman: Kiteytys kasvusta (s. 328)

LYHYESTI
Presidentin keskusteluryhmä laajeni (s. 331)
Talousneuvosto aloitti uuden toimikauden (s. 331)
Naisekonomistit juhlivat 20-vuotista taivaltaan juhlaseminaarilla (s. 332)
EALE 2001 konferenssi Jyväskylässä 13.-16.9.2001 (s. 332)
Tieteessä tapahtuu – varsinkin taloustieteessä (s. 332)
Nimitysuutisia (s. 333)

TIEDOKSI
Hyväksyttyjä opinnäytteitä (s. 334)
Julkaisuja (s. 338)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/2000