95. vuosikerta

IN MEMORIAM
Jussi Linnamo: Professori Olavi E. Niitamo in memoriam (s. 231)

PÄÄKIRJOITUS
Mika Widgrén: Suomen EU-puheenjohtajuus: uusia näkökulmia vanhoihin asioihin (s. 233)

TEEMA: SUOMEN EU-PUHEENJOHTAJUUS
Erkki Liikanen: Euroopan unionin laajentuminen Keski- ja Itä-Eurooppaan (s. 237)
Ville Kaitila ja Mika Widgrén: Ristikkäiskauppa ja paljastettu suhteellinen etu EU:n ja Baltian maiden välisessä kaupassa
(s. 245)
Risto Vaittinen: EU:n itälaajentuminen: Mitkä ovat hyödyt uusille jäsenmaille? (s. 258)
Ilkka Kajaste: Talouspolitiikan koordinaation kehittäminen EU-alueella (s. 271)
Jukka Pekkarinen: Keskuspankin itsenäisyys, rahapolitiikka ja EKP (s. 280)
Sinimaaria Ranki: Syrjäyttääkö euro dollarin? (s. 287)

ESITELMIÄ
Martti Hetemäki: Kannustimet ja työllisyys (s. 293)
Pekka Ilmakunnas: Luova tuho työmarkkinoilla? (s. 303)
Tiivistelmä Kansantaloudellisen Yhdistyksen ja Sitran seminaarista: Talouspoliittinen paneeli (s. 309)

KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA
Petri Böckerman ja Antti Moisio: Muuttoliikkeen, työn tarjonnan ja työttömyyden maakunnittainen kehitys vuosina 1998–2002
(s. 333)
Jussi Linnamo: Lamako itseään vahvistava takaisinkytkentä? (s. 340)
Antti-Veikko Perheentupa: Moraalisista ongelmista ja moralismista talouspolitiikassa (s. 344)
Seija Parviainen: Piispojen luterilainen sosiaalietiikka globaalitalouden paineessa (s. 353)
Visa Heinonen: Mainonnan amerikkalaiset juuret ja muita näkökulmia mainonnan historiaan (s. 373)
Mikko Puhakka: Finnish Economic Papers 1988–1997 (s. 385)

VÄITÖKSIÄ
Roope Uusitalo: Esseitä koulutuksen taloustieteestä (s. 392)
Tor Eriksson: Väitöskirja koulutuksen taloustieteestä (s. 395)
Seppo Kari: Yrityksen käyttäytyminen pohjoismaisessa eriytetyssä tuloverojärjestelmässä (s. 399)
Vesa Kanniainen: Yrityksen nettovarallisuus on ongelmallinen pääomatulon veropohja (s. 404)
Liisa Halme: Rakenteet ja rationaalisuus pankkien riskinotossa (s. 408)
Matti Rudanko: Väitöskirja pankkisäätelystä ja valvonnasta (s. 413)
Veikko Reinikainen: Väitöskirja pankkisäätelystä ja valvonnasta (s. 422)

KIRJA-ARVOSTELUJA
Pekka Ilmakunnas: Teknologia – ikuinen ongelma (s. 425)
Petri Böckerman: Aateskelua työajan lyhentämisestä (s. 428)
Matti Hannikainen: Pienten suuret kriisit (s. 430)
Jussi Linnamo: Suuri ulkomaansaatavien romahdus (s. 434)
Mikko Puhakka: Rikollisuus kuriin, samperi viekään! (s. 437)
Martti Hetemäki: Muuttunut maailma ja hyvinvointi (s. 440)

LYHYESTI
Ekonomistien järjestötoimintaa Suomessa (s. 444)
Eurotietoutta tenaville (s. 451)
Eduskunnan ja hallituksen keskeiset valiokunnat (s. 451)
WIDERin tutkimusohjelmassa uusia aiheita (s. 453)
Kansainvälisen talouden tutkimus verkottuu Pohjoismaissa (s. 455)
Symposium kulutustutkimuksesta (s. 455)
Professorien työmarkkinoilla vilkasta (s. 456)
Talous & Yhteiskunta sekä Markka & Talous -lehdet uudistuivat (s. 456)
The Economist: Ekonomistit Netissä (s. 456)
Nimitysuutisia (s. 457)
Kevyesti (s. 458)

TIEDOKSI
Hyväksyttyjä opinnäytteitä (s. 460)
Julkaisuja (s. 463)
Tulevia tieteellisiä kokouksia (s. 467)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/1999