93. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Mika Widgrén: EMU – noin vuotta ennen (s. 193) 

ARTIKKELEITA TEEMASTA: EUROOPAN TALOUS JA RAHALIITTO EMU
Professori Jukka Pekkarisen EMU-työryhmän taustaraportteja:
Mika Erkkilä: Ruotsin EMU-ratkaisu ja Suomi (s. 195)
Seppo Honkapohja: Rahapolitiikka Euroopan rahaliitossa (s. 212)
Juhana Hukkinen, Erkki Koskela ja Matti Viren: Finanssipolitiikka ja rahaliitto (s. 224)
Seija Ilmakunnas ja Raija Julkunen: Euroopan talous- ja rahaliitto – sukupuolten tasa-arvon näkökulma (s. 247)
Erkki Koskela ja Juhana Vartiainen: Rahaliitto, työmarkkinat ja työttömyys (s. 262)
Antti Kuusterä: Markan matkassa – Suomen rahajärjestelmän historiaa 1840–1997 (s. 285)
Heikki A. Loikkanen, Seppo Laakso ja Risto Sullström: Palkkataso ja kokonaiskysyntä työttömyyden selittäjinä
Suomessa 1963–1996
(s. 306 )
Lauri Hetemäki, Riitta Hänninen, Jari Kuuluvainen, Pekka Ollonqvist, Pertti Ruuska, Risto Seppälä, Anne Toppinen ja Jussi Uusivuori: EMU ja Suomen metsäsektori (s. 331)
Jaakko Pehkonen: Työttömyys ja EMU (s. 344)
Martin Scheinin: EMU ja demokratia (s. 360)
Mika Widgrén: Näkökohtia talous- ja rahaliiton koon ja koostumuksen määräytymisestä (s. 378)

MUITA ARTIKKELEITA
Pekka Ahtiala: Rahaliitto ja Suomi (s. 399)
Kari Alho: Vakaussopimus ja finanssipolitiikka EMUssa (s. 408)
Jarkko Jääskelä: Kysyntä- ja tarjontahäiriöiden välittyminen Suomen talouteen (s. 417)
Pekka Mäkelä: EMU Suomessa, palkansaaja Pohjolan Montanassa (s. 430)
Pentti Pikkarainen: Euroopan keskuspankkijärjestelmän rahapolitiikan strategia (s. 437)
Sinimaaria Ranki: Euroopan valuuttajärjestelmä modernin valuuttateorian kehityksen lähteenä (s. 443)
Jukka Vesala: Euro pankkitoimialan muutosvoimana (s. 451) 

KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA
Pekka Korpinen: Honkapohjalle ja Koskelalle II (s. 459) 

KIRJA-ARVOSTELUJA
Martti Hetemäki: Poliittisia puheenvuoroja EMUsta (s. 462)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/1997