91. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Mika Widgrén: Ekonomistit ja Baltia (s. 167) 

ARTIKKELIT
Ulla Halonen ja Kari Takala: Varovaisuussäästäminen ja työttömyys (s. 169)
Mika Erkkilä ja Mika Widgrén: Baltian ja EU-maiden kauppa: todellisuus ja mahdollisuuksien vertailua (s. 188)
Seija Lainela: Baltian maiden omat valuutat ja talouden vakautus – pienten maiden suuri menestys (s. 197)
August Leppä: Kilpailu on valtti transitiossakin – Latvian talous murtautumassa kasvuun (s. 209)
Teet Rajasalu: Viron talouden kehityksestä (s. 216) 

VÄITÖKSIÄ
Mika Widgrén: Kansalliset edut, koalitionmuodostus ja EU:n laajeneminen (s. 222)
Manfred Holler: Väitöskirja valtaindekseistä ja EU:n päätöksenteosta (s. 225)
Martti Vihanto: Evoluutioajattelu itävaltalaisessa taloustieteessä (s. 227)
Brian J. Loasby: Väitöskirja itävaltalaisesta hyvinvointitaloustieteestä (s. 237)
Matti Vainio: Liikenteen melu ja ilmansaasteet: Ulkoisvaikutusten arvo hedonisten hintojen ja
contingent valuation -menetelmillä
(s. 240)
Heikki A. Loikkanen: Väitöskirja ulkoisten haittojen hinnoittelusta (s. 245) 

ESITELMIÄ
Reino Hjerppe: Julkisen talouden tehokkuus – tahdon vai tiedon ongelma? (s. 249)
Erkki Virtanen: Julkisen talouden tehokkuus – tehoaako suunnittelu? (s. 268)
Seija Parviainen: Tehokkuutta vai markkinaromantiikkaa? (s. 270)
Sirkka Hämäläinen: Tienhaarassa (s. 275)
Kari Alho: Tienhaarassa – kommentti (s. 283)
Seppo Honkapohja: Tienhaarassa – kommentti (s. 286)
Mauno Koivisto: Tutkimus ja talouspolitiikka (s. 290)
Erkki Koskela: Tutkimus ja talouspolitiikka – kommentti (s. 294)
Antti Tanskanen: Tutkimus ja talouspolitiikka – kommentti (s. 298) 

KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA
August Leppä: Finanssipolitiikalla elvyttäminen – Sitran kursseilla ja vähän todellisuudessakin (s. 302)
Mika Linden: Finanssikriisit ja taloustiede (s. 310)
Timo J. Hämäläinen: Valtion velkakriisi ja julkisen sektorin tulevaisuus (s. 322)
Pekka Peltola: Voiko työajan lyhentämisen vaikutuksia mitata? (s. 336)
Pertti Kukkonen: Tavoitteet kovia, mutta riittävätkö keinot? (s. 341) 

KIRJA-ARVOSTELUJA
Martti Hetemäki: Ruotsin mallin välitilinpäätös (s. 347)
Seija Ilmakunnas: Insentiivien ”teoria” ja käytäntö (s. 355)
Mika Lindén: Korkea työttömyys – talouspolitiikan sokea piste (s. 361)
Jari Kaivo-oja: Entistä monipuolisempi perusoppikirja kehitystaloustieteestä (s. 364) 

LYHYESTI
Nimityksiä (s. 368)
Muutoksia toimituksessa (s. 368) 

TIEDOKSI (s. 369)
Tulevia tieteellisiä kokouksia (s. 369)
Nordiska Ekonomiska Forskningsrådetin tutkimusrahoitus (s. 370)
Hyväksyttyjä opinnäytteitä (s. 371)
Kirjoittajat (s. 376)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/1995