90. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Martti Hetemäki: Kohtalokas korko (s. 137) 

HAASTATTELU
Visa Heinonen ja Mika Panzar: Nämä kytkeytyvät toisiinsa: talouspolitiikka, politiikka, henkilöpolitiikka ja puoluepolitiikka – presidentti Mauno Koiviston haastattelu (s. 139) 

ARTIKKELEITA
Jean Tirole: Korruption pysyvyydestä (s. 149)
Paavo Okko ja Eero Kasanen: Luotonsäännöstelystä luottotappioihin (s. 160)
Heikki Koskenkylä ja Jukka Vesala: Suomen talletuspankit 1980–1993: kasvun ja kriisin vuodet (s. 171) 

KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA
Matti Pohjola: Huonoa politikkaa vai huonoa onnea? Kansantaloutemme kriisi kasvututkimuksen valossa (s. 197)
Seppo Leppänen ja Antti Romppanen: Ovatko VATTin pitkän aikavälin skenaariot tarpeen (s. 205)
Risto Vaittinen: Maatalous osaksi julkista sektoria EU:ssa (s. 215)
Seija Parviainen: Julkinen sektori ja hyvinvointiyhteiskunta pesäeron partaalla (s. 220)
Marja-Liisa Parjanne: Sosiaaliturvan rahoituksen haasteet (s. 238) 

KIRJA-ARVOSTELUJA
Martti Hetemäki: Uutta valoa työttömyyteen (s. 254)
Jaakko Kiander: EVA haluaa lopettaa holhouksen (s. 256)
Visa Heinonen: Jakautuvan yhteiskunnan ongelmat ja demokratiaystävällinen dialogi (s. 259) 

LYHYESTI
Muutoksia Aikakauskirjan toimituksessa ja toimitusneuvostossa (s. 262)
Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura perustettu (s. 262)
Helsingin kauppakorkeakoulu kantaa vastuuta uusteollistamisesta ja ekonomien työmarkkinoista (s. 263)
Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitos muutti (s. 263) 

TIEDOKSI (s. 264) 

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ (s. 265) 

KIRJOITTAJAT (s. 267)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/1994