89. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Juhana Vartiainen: Pankkikriisin syylliset ja primitiivinen neutraliteetti (s. 147) 

ARTIKKELEITA
Assar Lindbeck, Torsten Persson, Olof Petersson, Agnar Sandmo, Birgitta Swedenborg ja Niels Thygesen: Talouden ja politiikan uudet ehdot (s. 149)
Pekka Ahtiala: Suomen kestävän kasvun strategia (s. 171)
Pentti Forsman, Pertti Haaparanta ja Tarja Heinonen: Kelluva kiwi ja uppoava emu – kokemuksia kelluvasta
valuuttakurssista
(s. 183)
Sinikka Salo: Pankkisektorin kapasiteetti ja keskittyneisyys – näkökohtia jättifuusiosuunitelmista
käytävään keskusteluun
(s. 196)
Erkki Mäntymaa: Preferenssien paljastamisesta contingent valuation -menetelmällä (s. 213)
Ville Vehkasalo: Ympäristöpolitiikka ja epätäydellinen informaatio (s. 222) 

KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA
Esko Mustonen ja Esko Niskanen: Johtopäätöksemme säilyvät: kommentti Jouko Varjoselle (s. 230)
Markku Ollikainen: Vastaus Jouko Varjoselle (s. 234)
August Leppä: Eurokossussa on taikaa (s. 236)
Kari Alho, Markku Kotilainen ja Mika Widgrén: Rahojen kierto julkisen sektorin kautta ei tuo lisähyötyä (s. 240)
Marja-Liisa Parjanne: Ristikkäiskaupan ekonometrinen analyysi (s. 242)
Raija Volk: Osuuskunnat – yrityksiä vai kummajaisia (s. 247) 

ESITELMIÄ
Sixten Korkman: Talouspolitiikan haaksirikko? (s. 251)
Johnny Åkerholm: Rahapolitiikan mahdollisuudet (s. 261)
Jukka Pekkarinen: Suomen talouspolitiikan pitkää linjaa etsimässä (s. 264)
Juha Tarkka: Onko suhdannepolitiikka vain tahdon asia? (s. 275)
Seppo Lindblom: Kuinka tärkeää on olla keynesiläinen (s. 281) 

KIRJA-ARVOSTELUJA
Reino Hjerppe: Cecchinin raportti à la ETLA (s. 285)
Simo Knuuttila: Teologia ja taloustiede – oudot kaksoset (s. 290)
Vesa Kanniainen: Väitöskirja osuuskuntien käyttäytymisestä (s. 293) 

LYHYESTI (s. 295)
Kansantaloudellinen aikakauskirja 60 vuotta sitten
Euroopan painopistettä siirrettiin Sannäsissä
TTT:lle tuoreita tukijalkoja
Ennustajien kyvyt jälleen puntarissa
Ekonomistimarkkinat EEA:n yhteyteen
Sosiaalipalvelujen tutkijatkin verkostoituvat 

TIEDOKSI (s. 299) 
Hyväksyttyjä opinnäytteitä (s. 300)
Julkaistuja keskustelualoitteita (s. 303)
Julkaistuja tutkimuksia (s. 305)

ENGLISH SUMMARIES (s. 306) 

KIRJOITTAJAT (s. 307)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/1993