87. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Arvi Leponiemi: Mitä akateeminen Eurooppa tutkii? (s. 267) 

ESITELMIÄ
Pertti Voutilainen: Miksi investoida ulkomaille? (s. 141)
Kari Alho: Korkeat kustannukset deindustrialisoivat Suomea (s. 146)
Pertti Haaparanta: Suorat sijoitukset ja Euroopan yhdentyminen (s. 149)
Helvi Kinnunen: Ulkomaiset investoinnit ja kotimaantalous (s. 154)
Pirkko Lammi: Teollisuuspolitiikan perusteet (s. 158)
Markku Mäkinen: Teollisuuspolitiikka – mitä se voisi olla (s. 167)
Lawrence E. Butler: Yhdysvaltalainen näkökulma teollisuuspolitiikkaan (s. 169)
Antti Suvanto: Ovatko pankit kriisissä? (s. 174)
Eero Tuomainen: Kriisitulkinnan näkökulma (s. 184)
Arja Vakkari: Pankkijärjestelmämme ”hevoskuurissa” (s. 186) 

ARTIKKELEITA
Unto Häkkinen: Tasa-arvo ja tulonjako Suomen terveydenhuollossa (s. 188)
Juha Kettunen: Työttömyysturvajärjestelmän muutospaineet (s. 201) 

KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA
Martti Hetemäki ja Markus Sovala: Talouspolitiikan tekijä – Erik Törnqvistin haastattelu (s. 208)
Pekka Tiainen: Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kehitys – Työvoima 2000 raportin tuloksia (s. 223) 

KIRJA-ARVOSTELUJA
Jukka-Pekka Piimies ja Jorma Sappinen: Taloustiede kylmässä valossa (s. 237)
Matti Purasjoki: Korkean hintatason Suomi (s. 240)
Sakari Uimonen: Vihreän talouspolitiikan perusteita (s. 242)
Pekka Ollonqvist: Ympäristön hyödyt hyödykkeiksi (s. 245) 

LYHYESTI (s. 247)
Taloustiedettä Ruotsin mallin mukaan
Neuvostoliittolaisten yritysten tulo maailmanmarkkinoille
Forbes-lehti: ”Goodbye, Economists”
Polemiikki virantäytöistä
Yhdyspankin Unitas-julkaisu uudistui
Korpinen, Oksanen, Pekonen – vilkasta työmarkkinoilla
Uusi taloustieteellinen yhdistys 

TIEDOKSI (s. 254) 

ENGLISH SUMMARIES (s. 261) 

KIRJOITTAJAT (s. 264)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/1991