86. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Jussi Linnamo: Taloudellisten instituutioiden uskottavuus (s. 137) 

ESITELMIÄ
Pertti Sorsa: Väestö- ja työvoimakehityksen taloudellisia vaikutuksia 1990-luvulla (s. 139)
Matti Aura: Puheenvuoro (s. 146)
Matti Virén: Puheenvuoro (s. 147)
Pekka Ylä-Anttila: Investoinnit, kasvu ja talouden tasapaino: pohjoismainen näkökulma (s. 148)
August Leppä: Puheenvuoro (s. 158)
Janne Simelius: Puheenvuoro (s. 160)
Markku Puntila: Integraatio ja Suomen rahatalous (s. 161)
Antti Räikkönen: Puheenvuoro (s. 165) 

ARTIKKELEITA
Anders Vredin: Valuuttapolitiikan tien valinta: EMS vai autonomia? (s. 167)
Seija Parviainen: Suorat sijoitukset – EFTA-maiden oikotie yhteismarkkinoille? (s. 177)
Ilkka Patoluoto: Edistyksellisiä piirteitä 1700-luvun suomalaisessa taloustieteessä (s. 188)
Jukka Pekkarinen: Tulopolitiikka tienhaarassa (s. 204) 

KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA
Pertti Haaparanta: Pojat leikkivät tosi aseilla (s. 214)
Pekka Sauramo: Saksalaistuuko Suomi 1990-luvulla – Suomen valuuttakurssijärjestelmän muutospaineet 1990-luvulla (s. 218)
Sakari Ylönen: Sektoraalisesta sopeutumisesta (s. 227) 

KIRJA-ARVOSTELUJA
Pentti Forsman: Valtion finanssit 1800-luvulla (s. 230)
Jussi Linnamo: Vääryyden yhteiskuntapolitiikkaa (s. 232) 

ENGLISH SUMMARIES (s. 234) 

EKONOMISTIT ASIALLA (s. 238)
SYP:n ja KOP:n tohtoriohjelmat pyörivät
Marianne Stenius Hankenin professoriksi elokuun alussa
SITRA harkitsee talouspoliittisen tiedon idänvientiä
Jyväskylän taloustieteen seminaari 13.–14.6.
Jeffrey Sachs ottanee Widerin tukikohdakseen
Widerissa keskustellaan nälästä, ympäristöstä ja naisen roolista
KTT:n laitos viettää yliopisto 350-vuotisjuhlia
Huono-osaisuustutkijoille yhteistyöverkosto 

TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA (s. 241)

TOIMITUKSELLE SAAPUNUTTA KIRJALLISUUTTA (s. 242)

TIETOJA JULKAISTUISTA KESKUSTELUPAPEREISTA (s. 242)

TIETOJA HYVÄKSYTYISTÄ OPINNÄYTTEISTÄ (s. 244)

KIRJOITTAJAT (s. 245)

KANSANTALOUDELLISEN AIKAKAUSKIRJAN PALVELUKORTTI (s. 245)

LIITTEENÄ KERTOMUS KANSANTALOUDELLISEN YHDISTYKSEN TOIMINNASTA VUONNA 1989 (s. 247)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/1990