106. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Marja-Liisa Halko: Näkymätön käsi (s. 3)

TIEDE JA TUTKIMUS
Karlo Kauko: Pankkituen teoria ja käytäntö (s. 6)
Esa Jokivuolle: Finanssikriisi ja riskienhallinta – tutkimuksen näkökulma (s. 15)
Vesa Kanniainen ja Tuomas Malinen: Talouskriisin taustat: politiikkavirheet, sairaat kannusteet vai molemmat? (s. 24)

TALOUS JA POLITIIKKA
Helena Tarkka: Julkisen hallinnon tuottavuus ja tietojärjestelmien yhteentoimivuus (s. 44)
Ilkka Kajaste: Irtaantumisstrategiat (s. 52)

EKONOMISTIT JA YHTEISKUNTA
Seppo Honkapohja: Taloustieteen tila Suomessa (s. 60)
Otto Toivanen: Taloustieteen tila Suomessa – tutkimus, resurssit, uhat ja mahdollisuudet (s. 73)
Jukka Pekkarinen: Taloustieteen tila Suomessa: soveltajan näkökulma (s. 88)
Juha Tarkka: Suomalaisen taloustieteen tila kriisin jälkeen (s. 92)
Mikko Puhakka: Kansantaloustieteen valtakunnallinen jatkokoulutusohjelma: menneisyys ja tulevaisuus (s. 95)
Hannu Autto: Elinor Ostrom ja yhteisresurssien monitieteellinen tutkimus (s. 99)
Marko Terviö: Oliver Williamson ja transaktiokustannusten taloustiede (s. 104)
Seppo Honkapohja, Antti Somervuori, Risto Tainio ja Liisa Uusitalo: Professori Aarni Nyberg in memoriam (s. 109)

Väitöksiä
Jenni Pääkkönen: Esseitä laittomasta toiminnasta, instituutioista ja talouskasvusta (s. 111)

Tiedoksi
Nimityksiä (s. 116)
Suomen Pankin tutkimus arvioitiin (s. 117)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 2009 (s. 118)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/2010