105. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Marja-Liisa Halko: Onko päätöksentekijä taloustieteessä ihminen? (s. 3)

TIEDE JA TUTKIMUS
Juha Honkatukia: VATTAGE – yleisen tasapainon malli Suomen taloudesta (s. 6)
Markus Haavio: Tuotantokuilu Suomessa (s. 21)
Vesa Kanniainen, Juha Laine ja Terhi Heikkonen: Lääketoimialan dynaaminen tehokkuus – kansantaloustieteellinen näkökulma (s. 34)
Heikki Kauppi: Ekonometria (s. 51)

TALOUS JA POLITIIKKA
Jyrki Katainen: Talouden ja talouspolitiikan näkymät (s. 55)
Erkki Liikanen: Kokemuksia keskuspankkitoiminnasta globaalin rahoituskriisin oloissa (s. 63)
Seppo Leppänen: Talousneuvoston roolista talouspolitiikassa (s. 75)

EKONOMISTIT JA YHTEISKUNTA
Lars Calmfors: Tutkimuksen ja tutkijoiden rooli talouspolitiikassa: kokemuksiini perustuvaa pohdintaa (s. 89)
Otto Toivanen: Pitäisikö akateemisten taloustieteilijöiden olla kiinnostuneita (talous)politiikasta? (s. 98)

Väitöksiä
Ilkka Kiema: Esseitä tekijänoikeuksien taloustieteestä (s. 102)
Mika Kortelainen: Tutkimuksia ympäristötehokkuuden ja -tuottavuuden mittaamisesta ja analysoinnista (s. 106)
Janne Tukiainen: Empiirisiä tutkimuksia kilpailusta hankintahuutokaupoissa (s. 112)
Jouko Verho: Empiirisiä tutkimuksia työttömyydestä ja suhdanteista (s. 117)

Tiedoksi
Nimityksiä (s. 122)
Palkintoja ja apurahoja (s. 122)
Kansantaloudellinen Yhdistys ja Taloustieteellinen Seura yhdistyivät (s. 122)
Taloustutkijoiden XXVI kesäseminaari pidetään Jyväskylässä (s. 123)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 2008 (s. 124)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/2009