104. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Pentti Pikkarainen: Kansantaloudellinen Yhdistys ja Taloustieteellinen Seura yhdistyvät (s. 3)

TIEDE JA TUTKIMUS
Annu Kotiranta, Anne Kovalainen ja Petri Rouvinen: Johdon sukupuolen ja yrityksen kannattavuuden välinen yhteys (s. 6)

TALOUS JA POLITIIKKA
Jyrki Katainen: Vakaus ja kestävyys talouspolitiikan kivijalkana (s. 18)
Antti Suvanto: Velkavedolla luottokriisiin – horjuuko maailmantalous? (s. 25)
Seppo Leppänen: Pitkä tie tasapainoon (s. 42)
Matti Liski: Sternin raportti ja sen kritiikki (s. 57)
Juha Honkatukia: Ilmastonmuutoksen torjunnan kustannukset ja hyödyt (s. 72)
Pia Aatola, Markku Ollikainen ja Kimmo Ollikka: Kolme vuotta EU:n päästökauppaa: kokemuksia ja luotausta tulevaan (s. 81)
Olli Savela: Eräiden toimialojen tuottavuudesta ja arvonlisäyksestä (s. 96)
Eero Lehto: Ennustevirheitä ei voi sälyttää Tilastokeskuksen niskaan (s. 100)

EKONOMISTIT JA YHTEISKUNTA
Paavo Okko: Havaintoja Suomen talouden kehityksestä ja talouspolitiikan linjasta sekä taloustieteen roolista sen tukena (s. 103)
Mika Widgrén, Timo Vesala, Jouko Vilmunen ja Tuuli Juurikkala: Kansantaloudellisen Yhdistyksen ja Taloustieteellisen Seuran yhdistymistyöryhmän raportti (s. 111)

Väitöksiä
Kaisa Kotakorpi: Esseitä verotuksesta ja sääntelystä (s. 117)
Elias Oikarinen: Tutkimuksia asuntohintojen dynamiikasta (s. 121)
Tanja Tanayama: T&K-tukien allokaatio ja vaikutukset (s. 125)
Juuso Vanhala: Tutkimuksia työmarkkinakitkoista, teknisestä kehityksestä ja makrotaloudellisista vaihteluista (s. 129)

Kirjallisuutta
Jukka Pekkarinen: Kimalaisen lento (s. 134)
Risto Vaittinen ja Ismo Risku: Hyvinvointivaltion rahoituksen riittävyys (s. 137)

Tiedoksi
Nimityksiä (s. 140)
Palkittuja (s. 140)
Valtiovarainministeriön taloustieteellinen neuvosto (s. 141)
Aikakauskirjan toimituksessa muutos (s. 141)
Osuuspankkien taloustieteestä workshop HECERissä (s. 141)
JUTTA-mikrosimulointimalli (s. 142)

Kansantaloustieteellinen aikakauskirja 2007 (s. 143)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/2008