102. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Matti Pohjola: Taloustieteilijät ja talouspolitiikka (s. 3)

ARTIKKELEITA
Marja-Liisa Halko: Mullistaako neurotaloustiede valintateorian? (s. 5)
Ari Hyytinen ja Petri Rouvinen: Mistä talouskasvu syntyy? Näkökulmia kasvun lähteistä (s. 21)
Mika Pajarinen ja Pekka Ylä-Anttila: Omistajuus ja yritysten menestyminen (s. 33)
Ari Hyytinen, Edvard Johansson ja Niku Määttänen: Omistusasunnon ja asuntolainan rooli kodin taloudessa (s. 48)
Karlo Kauko: Missä Euroopan laajuiset pankit? (s. 67)

ESITELMIÄ
Juha Honkatukia: Päästökauppa ilmastopolitiikan välineenä (s. 78)
Magnus Cederlöf: Taloudellisen ohjauksen nousu (s. 87)
Pertti Salminen: Päästökauppa ilmasto- ja energiapolitiikan ohjauskeinona (s. 91)
Pentti Vartia: Koulutuksen taso ja tutkimuksen tarpeet (s. 98)
Seppo Honkapohja: Kansantaloustieteen koulutus Suomessa; näkökulma ulkomailta (s. 100)
Faiz Alsuhail: Tyydyttääkö suomalaisen kansantaloudellisen koulutuksen taso tutkimuksen ja työmarkkinoiden tarpeita?: Opiskelijan näkökulma (s. 103)
Juhana Vartiainen: Kansantaloustieteen opetus Suomessa: tutkimuslaitoksen näkökulma (s. 105)
Mikko Puhakka: Muutama huomio kansantaloustieteen koulutuksesta Suomessa (s. 108)
Otto Toivanen: Tohtorin tekijät kansantaloustieteessä (s. 111)

KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA
Heikki Lankinen: Vielä kerran hotelli- ja ravintola-alan kansainvälisestä tuottavuusvertailusta – palautetta Sinkolle ja Vihriälälle (s. 121)

VÄITÖKSIÄ
Markus Lahtinen: Esseitä ostovoimapariteettipähkinästä (s. 125)
Heikki Pursiainen: Tutkimus aggregointiteoriasta, erityisesti indeksiteoriasta (s. 128)
Pekka Sääskilahti: Esseitä verkostojen ja sosiaalisten suhteiden taloustieteestä (s. 132)

KIRJA-ARVOSTELUJA
Erkki Liikanen: Kommentteja kirjaan Hyytinen & Rouvinen (toim.) ”Mistä talouskasvu syntyy?” (s. 137)
Jukka Jalava: Informaatioteknologia Yhdysvaltojen talouskasvun nopeutumisen lähteenä (s. 140)
Jorma Sappinen: Kaikki muuttuu, ei mikään entiselleen jää – eikö edes kansantaloustiede? (s. 143)

LYHYESTI
Aikakauskirjan uusi toimitus (s. 149)
XXVIII Kansantaloustieteen päivät Helsingissä (s. 149)
Nimityksiä (s. 149)
Kunniatohtoreita (s. 150)
Palkittuja (s. 150)
Seminaareja ja konferensseja (s. 150)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/2006