100. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Hannu Vartiainen: Kansallista keskustelua kansantaloudesta (s. 3)

IN MEMORIAM
Pertti Haaparanta, Pekka Ilmakunnas ja Mikko Puhakka: Professori Jouko Paakkanen in memoriam (s. 6)

HISTORIIKKI
Ilkka Nummela: Sata vuotta Kansantaloudellista aikakauskirjaa (s. 9)

ARTIKKELEITA
Pekka Sauramo: Funktionaalinen tulonjako Suomessa: ollaanko tasapainossa? (s. 33)
Ossi Korkeamäki, Tomi Kyyrä ja Antti Luukkonen: Miesten ja naisten palkkaerot yksityisellä sektorilla (s. 50)
Sami Yläoutinen: Finanssipolitiikan instituutiot ja finanssipolitiikan kurinalaisuus Keski- ja Itä-Euroopan maissa (s. 63)

ESITELMIÄ
Markku Lanne: Rahoituksen ekonometriaa ja rahoitusmarkkinat (s. 79)

KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA
Tatu Hirvonen: Oman tiensä kulkija vai suunnannäyttäjä? – Vuoden 2003 John Bates Clark -mitalisti Steven Levitt (s. 83)

VÄITÖKSIÄ
Maarit Lindström: Locational Sources of Competitiveness: Finnish Companies’ International Business Operations in the Baltic Sea Region (s. 87)
Mika Maliranta: Tuottavuuden kasvun mikrotason dynamiikka; Empiirinen analyysi Suomen teollisuuden tuottavuusharppauksesta vuosina 1975–2000 (s. 90)
Tuomas Pekkarinen: Esseitä työn vaativuuden ja palkkojen välisestä suhteesta (s. 94)

KIRJA-ARVOSTELUJA
Osmo Kuusi: Kuinka nähdä metsä puilta tulevaisuuden talouskehityksessä? (s. 97)

LYHYESTI
HECER aloitti toimintansa (s. 101)
Nordic Network in Economics (NNE) – uusia mahdollisuuksia suomalaisille kansantaloustieteen jatko-opiskelijoille (s. 101)
Terveisiä Kuopiosta (s. 102)
Palkintoja (s. 103)

KANSANTALOUDELLINEN AIKAKAUSKIRJA 2003 (s. 104)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/2004