96. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Roope Uusitalo: Onks NAIRUU näkyny? (s. 3)

ESITELMIÄ
Hannu Tervo: Uuden aluetalousteorian avaamia näkökulmia aluekehitykseen (s. 6)

ARTIKKELEITA
Sari Pekkala: Aluetalouden kehitys Suomessa, 1960–1998 (s. 11)
Jyrki Luukkanen, Jari Kaivo-oja ja Jarmo Vehmas: Rakennemuutos Suomessa vuosina 1975–1996, Dekompositiomalliin perustuvia tuloksia sähkön, työpanoksen ja pääoman käytön muutoksista eri tuotantosektoreilla (s. 19)
Martti Vihanto: Tasapaino-oletus ja vapauden väheksyntä taloustieteessä (s. 39)
Heli Koski: Telemarkkinat taloustieteen näkökulmasta (s. 48)

KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA
Pirkko Aulin-Ahmavaara: Julkinen sektori kansantalouden tilinpidossa (s. 61)
Mika Lindén: Suomen lama ja Venäjän vienti (s. 64)
Ilkka Kajaste: Talouspolitiikan EU-koordinaatio ja Suomen puheenjohtajuus (s. 73)
Matti Virén: Hävitetään hinnat: sitten kaikki on hyvin! – kommentti Pertti Haaparannalle (s. 81)
Pertti Haaparanta: Vastaus professori Virénille (s. 83)
Ilkka Kajaste: Kommentti teokseen ”Vartiainen, Haaparanta, Hulkko, Melgin ja Rantanen: Rahaliitto ja Eurooppa” (s. 85)
Antti Ripatti ja Matti Virén: Tekniikka ja työllisyys 1990-luvulla: tarkennuksia Sauramon artikkeliin (s. 87)
Pekka Sauramo: Vastaus Ripatille ja Virénille (s. 91)
Per-Erik Lönnfors: Vastine Klaus Kultille (s. 93)
Klaus Kultti: Kommentti Per-Erik Lönnforsin vastineeseen (s. 95)

VÄITÖKSIÄ
Ville Aalto-Setälä: Suurtuotannon edut, hyödykkeiden erilaistaminen ja markkinavoima (s. 97)
Michael Waterson: Väitöskirja ”Suurtuotannon edut, hyödykkeiden erilaistaminen
ja markkinavoima”
(s. 101)
Pekka Mannonen: Essays in Monetary Economics (s. 104)
Vesa Kanniainen: Rahataloudelliset instituutiot, taloudelliset häiriöt ja rahan kysyntä. Arvio Pekka Mannosen väitöskirjatyöstä
(s. 109)
Tarmo Valkonen: Pääomatulojen verouudistuksen vaikutuksista Suomessa (s. 112)
Vesa Kanniainen: Verouudistus ja eri sukupolvien intressit: numeerinen analyysi (s. 115)
Hannu Vartiainen: Tutkimuksia pelien ja mekanismien suunnittelun teoriasta (s. 119)
Rafael Repullo: Väitöskirja mekanismien suunnittelun teoriasta (s. 125)

KIRJA-ARVOSTELUJA
Petri Böckerman: Työpolitiikan perusteista (s. 128)
Jussi Linnamo: Politikoivan aatelismiehen aatoksia (s. 131)
Jussi Linnamo: Hyvinvoinnin rajat ja kasvun esteet (s. 135)
Mikko Puhakka: Lohduton tiede ei ole aina niin ankeaa (s.139)
Pasi Pyöriä: Tietopääoma ja sen hallinta uudessa yrityskulttuurissa (s. 143)
Matti Virén: Tutkimus epästabiilista rahan kysynnästä (s. 146)
Pekka Mannonen: Vastine Virénin kirja-arvosteluun (s. 151)

LYHYESTI
CEPR – Eurooppalainen tutkijaverkosto (s. 154)
EVAn ja Etlan yhteistyö tiivistyi (s. 156)
Terveisiä kansantaloustieteen päiviltä (s. 156)
Taloustutkijoiden XVII kesäseminaari Jyväskylässä (s. 157)
Kansantaloudellisen Yhdistyksen sihteeri vaihtui (s. 157)
Nimitysuutisia (s. 157)
Kevyesti (s. 158)

TIEDOKSI
Tulevia tieteellisiä kokouksia (s. 159)

KANSANTALOUDELLINEN AIKAKAUSKIRJA 1999 (s. 162)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/2000