95. vuosikerta

IN MEMORIAM
Jouko Paunio: Professori Matti Leppo in memoriam (s. 3)
Kari Puumanen: Professori Ahti Molander in memoriam (s. 5)
Risto Ihamuotila: Professori K.U. Pihkala in memoriam (s. 8)

PÄÄKIRJOITUS
Jaakko Kiander: Nurinkurinen huoli ulkomaalaisomistuksesta (s. 11)

ESITELMIÄ
Tiivistelmä Kansantaloudellisen Yhdistyksen tilaisuudesta: Lamakeskustelua talouspolitiikan kritiikistä ajopuuteoriaan (s.14)
Jukka Pekkarinen: Euron näköalat (s. 35)
Seppo Honkapohja: Ekonomistit asiantuntijoina ja keskustelijoina (s. 45)
Paavo Okko: Osaamisella talouskasvua – Suomen osaamisstrategia kasvuteorian valossa (s. 50)
Helka Hytti: Ikääntyvät työmarkkinoilla – reunahuomautuksia tarjontalähtöiseen, rekisteriaineistoja hyödyntävään mikrotutkimukseen (s. 56)
Pertti Haaparanta: Kansalliskiihkon taloustiede (s. 65)

ARTIKKELEITA
Seppo Honkapohja, Erkki Koskela ja Roope Uusitalo: Työllisyys, työn verotus ja julkisen talouden tasapaino (s. 74)
Sari Pekkala ja Aki Kangasharju: Muuttoliike ja seutukuntien välinen konvergenssi 1975-1995 (s. 96)
Petri Böckerman: Asuntomarkkinoiden rooli työmarkkinoiden sopeutumisessa (s. 110)

KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA
Martti Hetemäki: EU:n talouspolitiikan suunta (s. 118)
Markus Jäntti: Vuoden 1998 taloustieteen Nobelin palkinnon saaja: Amartya Sen (s. 126)
Jussi Linnamo: -o-ryhmä metodologisena keskustelufoorumina (s. 133)
Mikko Leppämäki: Corporate Governance -seminaari (s. 138)
Pekka Tiainen: Työvoima 2017 -raportin osaamisvetoinen työllistämisstrategia (s. 150)
Jussi Tolvi: Vielä yksikköjuurista ja työttömyysaikasarjojen tilastollisesta luonteesta (s. 159)

VÄITÖKSIÄ
Juha Junttila: Esseitä inflaatio-odotuksista ja koroista moderneilla suomalaisilla rahoitusmarkkinoilla ( s. 164)
Kajal Lahiri: Väitöskirja inflaatio-odotuksista ja koroista (s. 170)
Antti Ripatti: Rahan kysyntä inflaatiotavoitteeseen perustuvassa rahapolitiikassa (s. 172)
Markus Sovala: Näkökulmia palkanmuodostukseen (s. 176)
Jaakko Kiander: Väitöskirja palkanmuodostuksen instituutioista (s. 180)

KIRJA-ARVOSTELUJA
Markus Jäntti: Köyhyys taloustieteen ja Euroopan näkökulmasta (s. 183)
Erkki Koskela: Keskustelua Suomen talouskriisistä (s. 187)
Teppo Martikainen: Osakesijoittamisen evankeliumi (s. 191)
Mikko Leppämäki: Yritykset hyvinvoinnin perustana (s. 193)
Hannu Piekkola: Verkostotalous ja uusi uljas maailma (s. 199)
Jussi Linnamo: Kaunokirjallisuudesta, kasvututkimuksesta ja tilastosta (s. 203)
Klaus Kultti: Poikkeuksellisen hyvä kirja taloustieteestä (s. 205)

LYHYESTI
Taloustieteen tähtitaivas (s. 208)
Ekonomistit Suomen EU-puheenjohtajakauden valmisteluissa (s. 209)
Taloustieteellinen seura jakoi ensimmäisen artikkelipalkinnon (s. 210)
Sitran tutkimushankkeita ja kurssiuudistuksia (s. 211)
Forssellin laskuri kotimaisen tuotannon kerrannaisvaikutuksista Internetissä (s. 212)
Jaakko Honko -luentosarja käynnistyi (s. 212)
ETLAn Taloussanasto 25-vuotias (s. 213)
Euroopan keskuspankin uusi kuukausijulkaisu (s. 213)
Nimitysuutisia (s. 214)
Kevyesti (s. 214)

TIEDOKSI
Hyväksyttyjä opinnäytteitä (s. 217)
Julkaisuja (s. 218)
Tulevia tieteellisiä kokouksia (s. 220)

KANSANTALOUDELLINEN AIKAKAUSKIRJA 1998 (s. 223)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/1999