94. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Osmo Forssell: Markkinavoimien ja julkistalouden yhteistyötä (s. 3)

ARTIKKELEITA
Martti Hetemäki: Finanssipolitiikka Emussa (s. 6)
Pasi Holm, Jaakko Kiander ja Pekka Tossavainen: Työmarkkinoiden toiminta ja sopeutuminen EMUssa (s. 21)
Pertti Haaparanta, Mikko Puhakka ja Timo Tiainen: Suomen hallitukset piinapenkissä (s. 37)
Teemu Haukioja ja Jari Kaivo-oja: Talouskasvu ja ympäristö: kestämätöntä vai kestävää kasvua teollisuusmaissa? (s. 49)

VÄITÖKSIÄ
Matti Liski: Saastuttamisen sääntely ja saastuttajien pitkän aikavälin sopeutumisstrategiat (s. 62)
Michael Hoel: Väitöskirja kaupattavien päästölupien ja päästömaksujen käytöstä dynaamisessa kehikossa (s. 66)
Anne Brunila: Eurooppalaista evidenssiä finanssipolitiikan ja kulutus-säästämispäätösten yhteydestä (s. 70)
Rauli Svento: Väitöskirja finanssipolitiikan vaikutuksista yksityiseen kulutukseen Euroopassa (s. 75)

ESITELMIÄ
Otto Toivanen: Suomen tiede- ja teknologiapolitiikan arviointia (s. 78)
Jari Romanainen: Näkökohtia Suomen teknologiapolitiikasta (s. 88)
Pekka Ylä-Anttila: Teknologia, globalisaatio ja kansallinen kilpailukyky (s. 98)
Pertti Haaparanta: Globalisoituminen ja kansalaisten hyvinvointi (s. 109)

KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA
Mika Linden: EMU: Ex Improvisio (s. 117)

KIRJA-ARVOSTELUJA
Jukka Pekkarinen: Perusteos Suomen työttömyysongelmasta (s. 122)

LYHYESTI & TIEDOKSI
Gonzalo Oroza in memoriam (s. 127)
Tulevia tieteellisiä kokouksia (s. 128)
Keskustelualoitteita (s. 128)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/1998