93. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Osmo Forssell: Tuottavuuden kasvu parantaa hyvinvointiamme ( s. 3) 

HAASTATTELU
Osmo Forssell: Olavi Niitamo – tiedon tutkija ja tiedon tuottaja (s. 5) 

ARTIKKELEITA
Riitta Hjerppe: Jos ei voi ottaa, täytyy lainata – Suomen valtion velka sotien välisenä aikana (s. 11)
Pertti Haaparanta ja Mikko Puhakka: Suomettumisesta (s. 21)
Visa Heinonen, Juri Mykkänen, Mika Panzar ja Seppo Ropponen: Taloudellinen ajattelu ja kansantalouden tilinpito – Tekstianalyyttinen tutkimus valtiovarainministereiden budjettipuheista 1974–1994 (s. 32)
Jouko Ylä-Liedenpohja: Inflaatio, verotus ja työllisyys (s. 48)
Pekka Ahtiala: Talouspolitiikka ja lama (s. 61)
Mika Lindén: Palkkataso ja kokonaiskysyntä työttömyyden selittäjinä Suomessa 1963–1996 (s. 86) 

VÄITÖKSIÄ
Risto Murto: Pankkien ja korkoinstrumenttien hinnoittelusta (s. 97)
Juha Kettunen: Teollisuusyritysten henkilöhallinnon rakennetarkasteluita (s. 102)
Lauri Hetemäki: Ympäristöpäästöjen säätelyn vaikutus yritysten tuotantoon: etäisyysfunktiolähestymistapa (s. 108)
Runar Brännlund: Väitöskirja ympäristöpäästöistä ja yritysten tuotannosta (s. 114)
Vesa Vihriälä: Luottokuplan synty (s. 118) 

ESITELMIÄ
Pertti Kukkonen: Rahapolitiikan vaihtoehdot ja Suomen lama (s. 124)
Antti Suvanto: Kommentti – Rahapolitiikan vaihtoehdot ja Suomen lama (s. 141)
Erkki Liikanen: Näkökohtia Euroopan yhteisön talousarvion historiasta ja tulevaisuudesta (s. 146) 

KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA
Timo Myllyntaus ja Riitta Hjerppe: Onko taloushistoriallinen tutkimus epäonnistunut Suomen
menestystarinan tulkinnassa?
(s. 160)
Olli Poropudas: The Truth is out there! (s. 166)
Tauno Kallinen: Juomien kulutus Suomessa vuosina 1880–2000 (s. 170)
Seppo Honkapohja ja Erkki Koskela: Korpinen osuus harhaan (s. 178) 

KIRJA-ARVOSTELUJA
Visa Heinonen: Innovaatiojärjestelmistä ja teknologiapolitiikasta lääkkeitä talouskehitykseen (s. 181) 

LYHYESTI
Nimityksiä (s. 185)
Kertomus Kansantaloudellisen Yhdistyksen toiminnasta vuonna 1996 (s. 186) 

TIEDOKSI (s. 189)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/1997